Utvalg i NKS

Utvalg for nomenklatur

NKS har et utvalg for nomenklaturspørsmål (skrivemåte for kjemiske forbindelser på norsk). Det består nå av Tore Benneche (organisk nomenklatur) og Pavel Karen (uorganisk nomenklatur).

Utvalget svarer på henvendelser angående kjemisk nomenklatur og arbeider med retningslinjer for dette. Utvalget har nylig fått retningslinjer fra Norsk Språkråd angående norsk skrivemåte og vil publisere dette blant annet i tidsskriftet KJEMI.

Oppslagsverk
Vår Nomenklaturliste. Listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1189 kjemiske forbindelser.

IUPAC nomenklatur i uorganisk kjemi (den røde boken) (IUPAC)

IUPAC nomenklatur i organisk kjemi (den blå boken) (IUPAC)