Om faggruppa

Faggruppas formål er å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt innen krystallografi og strukturkjemi. Faggruppen er et bindeledd til tilsvarende organisasjoner i andre land, og representerer Norge i International Union of Crystallography (IUCr) og European Crystallographic Association (ECA).

Faggruppe for krystallografi og strukturkjemi ble opprettet i 2023.

Innmelding

Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppa.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for krystallografi og strukturkjemi».

Kontakt

Hans-Petter Hersleth, UiO. E-post: h.p.hersleth@ibv.uio.no.