Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

fts-248 (24K)

Aktuelt

Det 18. nordiske katalysesymposiet blir arrangert i København, 26-28 august 2018.
Se www.conferencemanager.dk/ NSC2018 for mer info.

Faggruppa for katalyse deltar på landsmøtet i kjemi 16.-17. oktober 2018!
For mer informasjon om landsmøtet og registrering.

For innsending av abstracts

Møter og konferanser

Komplett oversikt (Uni Köln)

Representasjon

Medlemmer av styret sitter som norske representanter i Nordic Catalysis Society og European Federation of Catalyst Societies.

Nordic Catalysis Society arrangerer det nordiske katalysesymposiet (f. eks. i Trondheim i mai 2006) , og arrangerer sommerskoler for unge forskere. Nordisk Sommerskole i Katalyse ble arrangert i Norge juni 1999. Arrangør var prof. Anders Holmen ved NTNU i Trondheim.

European Federation of Catalyst Societies arrangerer Europacat-konferansen hvert annet år.

.

Om fagruppa

Fagruppa

"Faggruppe for katalyse" ble opprettet i 1990 og dekker fagområdene homogen og heterogen katalyse, reaktorteknologi, metallorganisk kjemi og metall-komplekskjemi. Formålet til gruppen er å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt mellom områdene nevnt ovenfor. Faggruppen er landsomfattende, og alle med interesse for denne virksomheten kan bli medlemmer.

Kontakt oss!
Send en epost til leder, Stian Svelle, stian.svelle [at] kjemi.uio.no.

Årsmøte og katalysesymposium

Den viktigste aktiviteten er det årlige årsmøtet og katalysesymposiet. Dette er den eneste faglige møteplassen for alle innen fagområdet i Norge. Her presenteres pågående forskningsaktivitet og industriell virksomhet. Møtet avholdes stort sett hvert år, vanligvis om høsten, og samler de fleste i Norge med tilknytning til faget. Symposiet varer 1-2 dager og det er vanlig å ha en invitert utenlandsk foredragsholder med. Linker til referater og innbydelser finnes i tabellen til venstre.

Medlemmer

Faggruppen har omlag 100 registrerte medlemmer. Medlemsskap i NKS gir rett til medlemsskap i en av faggruppene. Du kan melde deg inn via NKS' innmeldingsskjema. Kryss av for "Faggruppe for Katalyse". Hvis du allerede er medlem i NKS, men ønsker å bli medlem av faggruppen, så send en epost til medlem@kjemi.no med beskjed om du ønsker medlemskap i fagruppen for katalyse.

Pris for beste doktorgrad

Faggruppa deler ut en pris for beste norske doktorgrad innen fagfeltet. Tidligere vinnere er:

2011: Li He fra NTNU for avhandlingen "Sorption Enhanced Steam Reforming of Biomass-derived Compounds: Process and Material".
2012: Francesca Lønstad Bleken fra UiO for avhandlingen "The methanol-to-hydrocarbons process: Towards fundamental understanding by one-parameter studies".
2017: Sigurd Øien-Ødegaard fra UiO for avhandlingen "Preparation, structure and reactivity of functionalized zirconium metal-organic frameworks".

Popularisering og samfunnskontakt

Et viktig virkemiddel for å oppnå økt forståelse og interesse for katalyse og kjemisk teknologi generelt er gjennom populærvitenskapelig publisering. Faggruppa har over flere år vært bidragsyter til tidskriftet Kjemi, bl.a. med en serie om katalyse som startet i 1997. Unge forskere oppfordres spesielt til å skrive om sin forskning.

Hva er katalyse?

En katalysator påvirker hastigheten til en kjemisk reaksjon.
Lær mer om mange av de grunnleggende begrepene innen fagfeltet katalyse: chemguide/ catalysis


Kontakt Norsk Kjemisk Selskap