Om faggruppa

“Faggruppe for katalyse” ble opprettet i 1990 og dekker fagområdene homogen og heterogen katalyse, reaktorteknologi, metallorganisk kjemi og metall-komplekskjemi. Formålet til gruppen er å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt mellom områdene nevnt ovenfor. Faggruppen er landsomfattende, og alle med interesse for denne virksomheten kan bli medlemmer.

Kontakt oss!
Send en epost til leder, hilde.j.venvik [at] ntnu.no

Årsmøte og katalysesymposium

Den viktigste aktiviteten er det årlige årsmøtet og katalysesymposiet. Dette er den eneste faglige møteplassen for alle innen fagområdet i Norge. Her presenteres pågående forskningsaktivitet og industriell virksomhet. Møtet avholdes stort sett hvert år, vanligvis om høsten, og samler de fleste i Norge med tilknytning til faget. Symposiet varer 1-2 dager og det er vanlig å ha en invitert utenlandsk foredragsholder med.

Medlemskap

Faggruppen har omlag 100 registrerte medlemmer. Medlemsskap i NKS gir rett til medlemsskap i en av faggruppene. Du kan melde deg inn via NKS’ innmeldingsskjema.  Kryss av for “Faggruppe for Katalyse”. Hvis du allerede er medlem i NKS, men ønsker å bli medlem av faggruppen, så send en epost til medlem@kjemi.no med beskjed om du ønsker medlemskap i faggruppen for katalyse.

Priser for beste doktorgrad

  • 2021: Dimitrios Pappas fra UiO vant EFCATS Best PhD Thesis Awards 2021 for avhandlingen “Direct methane to methanol conversion over Cu-exchanged zeolites: Building structure – activity relationships”.

Faggruppa deler ut en pris for beste norske doktorgrad innen fagfeltet. Tidligere vinnere er:

  • 2019: Kun Guo fra UiS for avhandlingen “In-situ and ex-situ catalytic upgrading of heavy crude oil”.
  • 2017: Sigurd Øien-Ødegaard fra UiO for avhandlingen “Preparation, structure and reactivity of functionalized zirconium metal-organic frameworks”.
  • 2012: Francesca Lønstad Bleken fra UiO for avhandlingen “The methanol-to-hydrocarbons process: Towards fundamental understanding by one-parameter studies”.
  • 2011: Li He fra NTNU for avhandlingen “Sorption Enhanced Steam Reforming of Biomass-derived Compounds: Process and Material”.

Vi gratulerer!

Popularisering og samfunnskontakt

Et viktig virkemiddel for å oppnå økt forståelse og interesse for katalyse og kjemisk teknologi generelt er gjennom populærvitenskapelig publisering. Faggruppa har over flere år vært bidragsyter til tidskriftet Kjemi, bl.a. med en serie om katalyse som startet i 1997. Unge forskere oppfordres spesielt til å skrive om sin forskning.

Representasjon

Medlemmer av styret sitter som norske representanter i Nordic Catalysis Society , European Federation of Catalyst Societies og International Association of Catalysis Communities.

Nordic Catalysis Society arrangerer det nordiske katalysesymposiet (f. eks. i Oslo i 2014  og Trondheim i 2006) , og arrangerer sommerskoler for unge forskere. Nordisk Sommerskole i Katalyse ble arrangert i Norge juni 1999. Arrangør var prof. Anders Holmen ved NTNU i Trondheim.

European Federation of Catalysis Societies arrangerer Europacat-konferansen hvert annet år og International Association of Catalysis Communities er involvert arrangeringen av International Congress on Catalysis (ICC).

Møter og konferanser

Komplett oversikt (Uni Köln)

Hva er katalyse?

En katalysator påvirker hastigheten til en kjemisk reaksjon.
Lær mer om mange av de grunnleggende begrepene innen fagfeltet katalyse: chemguide/ catalysis