Generalforsamling for NKS faggruppe for kjemometri -2016

Innkalling til generalforsamling i
Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for kjemometri

Ordinær generalforsamling for NKS faggruppe for kjemometri avholdes

Tirsdag 3. mai 2016
Sted: Førde sentralsykehus (Svanehaugvegen 2, Førde)
Tid: kl 13-15

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsmelding 2015
3. Regnskap 2015
4. Valg
5. Innkomne saker

Årsmelding og regnskap legges inn på http://kjemi.no/kjemometri/ før møtet.

Påmelding senest fredag 29. april 2016 til: Tarja.Kvalheim@gmail.com