Norsk Kjemisk Selskap

Adresseendring og andre endringer

Melding av endringer i ditt medlemskap i NKS sendes inn ved hjelp av dette skjemaet.

Oppgi en epost-adresse. Selskapet bruker epost i sin kontakt med sine medlemmer. Vi sender også kontingentkrav ut via epost.

Epost-adressen du oppgir her vil bli din offisielle epost-adresse ift NKS fra nå av.

Medlemsnummer: (finnes bak på KJEMI-bladet, ikke obligatorisk,
men gjør det lettere å finne deg.)
Etternavn:
Fornavn:
E-post:
Adresse :
Adresse 2:
Postnr:
Poststed :
Telefon:

Andre endringer:
(endring av faggruppe m.m.)
Jeg ønsker kun å lese bladet
KJEMI på digital form
(huk av i ruten)

Du vil normalt få en tilbakemelding på epost i løpet av få dager. Ta kontakt med medlem@kjemi.no hvis du ikke har hørt noe i løpet av rimelig tid. Andre spørsmål om medlemskap kan også sendes samme sted.

 

Tilbake til kjemi.no