Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Nyheter om kjemi

Ellen Gleditsch var Norges første spesialist på radioaktivitet. Nå hedres hun med blått skilt i Oslo.

Hun jobbet sammen med Marie Curie. I dag ble kjemiker Ellen Gleditsch med i den eksklusive klubben av forskere som er hedret med blå skilt på bygninger i Oslo. (forskning.no)

Einsteins teori utgjør forskjellen når kjemiker skal finne gull

Vårt øye skiller mellom gull og sølvfarge fordi de to stoffene reflekterer lys forskjellig– en forskjell som er så liten at det tok forskerne mange år å utvikle en datamodell som kunne beskrive det. (forskning.no)

Lukkede oppdrettsanlegg er bra for miljøet. Men skal fisken trives, må vannkvaliteten overvåkes nøye

Derfor har forskere målt og regnet seg frem til hva som skal til for at vannet i de lukkede sjøanleggene holder seg rent. (forskning.no)

Defekte materialer fra solceller kan brukes til kvantedatamaskiner

Forskere legger nå grunnlaget for fremtidens kvantedatamaskiner ved å skyte vekk atomer. (Titan.uio.no)

Kommende arrangementer

56th Nordic Polymer Days

5.6 - 7.6 - NTNU, Trondheim

Alle møter og konferanser




Siste fra Facebook

1 week ago

Norsk Kjemisk Selskap

Svært hyggelig å være med på avdukingen av et blått Oslo Byes Vel skilt til ære for en av UiOs fremste vitenskapere, Ellen Gleditsch. Ellen ble i 1929 Norges andre kvinnelige professor med sterke internasjonale koplinger ikke minst til dobbelt Nobelprisvinner Marie Curie. Takk til UiOs Nils-Petter Gleditsch for invitasjon, høyesterettsdommer og leder for Norsk kvinnesaksforening, Karin Bruzelius og til generalsekretær Ole Rickard Høisæther i Oslo Byes Vel. Foto: Elina Melteig / UiO

forskning.no/kjemi-radioaktivitet-store-vitenskapsfolk/ellen-gleditsch-var-norges-forste-spesiali...

Universitetet i Oslo (UiO) Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Norsk Kjemisk Selskap
... See MoreSee Less

View on Facebook

KJEMI nr. 6 er ute!
Les om:
- Seks nye naturprodukter fra wasabi
– Reisebrev fra kjemiolympiaden 2018
– Morfin – det første alkaloidet som ble isolert rent
– Some like it hot…or cold! Manipulating fluids with thermal fields
– Tettere på vår Nobelprisvinner Odd Hassel
– Minneord: Professor Olav H.J. Christie
... See MoreSee Less

View on Facebook