Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Nyheter om kjemi

Grønn produksjon av silisium er rundt hjørnet

- Vi ser ingen tekniske hinder for å kunne produsere silisium uten CO2-utslipp innen to-tre år, sier Maria Wallin ved NTNU. (Gemini.no (NTNU & Sintef))

En ny type avfallsforbrenning fjerner CO2 fra atmosfæren

I Årdal planlegges bygging av et avfallsforbrenningsanlegg med ny teknologi som fanger og lagrer CO2 – og dermed fjerner klimagassen fra atmosfæren. (Gemini.no (NTNU & Sintef))

Desse nanopartiklane let kroppen ta opp hydrogengass

Hydrogengass er ein antioksidant som kan ha gunstig verknad på fleire alvorlege sjukdommar, om vi kan få gassen inn i kroppen trygt og effektivt. (Titan.uio.no)

Gamle bygninger blir til ny betong

Han lærer verden å bruke restene av gamle bygninger til ny betong. Alt kan resirkuleres – det som tar tid, er å få det inn i bevisstheten til folk, ifølge SINTEFs Christian John Engelsen. (Gemini.no (NTNU & Sintef))

Kommende arrangementer

Global Woman Breakfast - Catalysing Diversity: How to Tackle Our Current Biases

27.2 kl. 11:00 - kl. 12:00 - Online event

This event will address the topic of unseen social biases in the world of chemists and the wider community.

Det 22. Landsmøte i kjemi

17.6 - 18.6 - Kjemisk institutt, UiO

NKS inviterer til plenumsforedrag og foredrag fra faggrupper fra hele landet i akademia, industri og leverandører.

9th EuChemS Chemistry Congress (ECC-9)

7.7 - 11.7 - Dublin, Irland

Call for abstracts, frist: 8.12.23.

Balticum Organicum Syntheticum - BOS2024

7.7 - 10.7 - Riga, Latvia

Den Norske Røntgenkonferanse 2024

2.9 - 4.9 - Strand Hotel Fevik

For brukere av analyseteknikkene XRF (Røntgenfluorescensspektrometri) og XRD (Røntgendiffraksjonspektroskopi).

Alle møter og konferanser


Følg NKS på Facebook