Publiser i våre tidsskrifter !

Publisering av vitenskapelige arbeider i internasjonale tidsskrifter med referee-system.

I  november 1999 undertegnet Forlagsforeningen Acta Chemica Scandinavica (FACS) en avtale med Royal Society of Chemistry (RSC) om en sammenslåing av Acta Chemica Scandinavica med noen av RSC sine tidsskrifter. Avtalen ble enstemmig godkjent av de fire nordiske eierforeningene. Tidsskriftene som avtalen omhandler er Organic & Biomolecular Chemistry og Dalton. Ifølge avtalen får FACS £ 125 av RSC for hver artikkel som blir akseptert i ett av de tre tidsskriftene og hvor adressen for innsendelse er i et av de fire nordiske landene. En tilsvarende avtale har hver av de fire kjemiske selskapene inngått med Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP).

Pengene som kommer inn til FACS fra RSC blir fordelt etter hvor mange artikler hvert land har fått akseptert i løpet av året. Med andre ord jo flere artikler som norske kjemikere sender til de ovennevnte tidsskriftene, desto mer får Norsk Kjemisk Selskap til bruk for sine formål til gavn for medlemmene – derfor:

Støtt Norsk Kjemisk Selskap ved å publisere i Dalton, Organic & Biomolecular Chemistry og PCCP !!