Stipender

Her finner du oversikt over stipend fra NKS sentralt, og stipend fra faggrupper og lokalavdelinger.

Stipend fra lokalavdelinger og faggrupper

Reisestipend fra faggruppen for analytisk kjemi

Stipendkonkurranse fra faggruppen for katalyse

Reisestipend fra faggruppen for organisk kjemi

Reisestipend fra avdeling Bergen

 

Stipend fra Acta Chemica Scandinavica Forskningsfond.

Acta Chemica Scandinavicas Forskningsfond eies og forvaltes i sin helhet av Norsk Kjemisk Selskap. Fondets formål er å fremme kjemisk forskning ved å gi økonomisk støtte til bl. a. forskningsopphold, deltagelse ved vitenskapelige konferanser og vitenskapelig utstyr.

Betingelsene for tildeling av stipend er gitt nedenfor.

1. Det er en absolutt betingelse at søkeren er medlem av Norsk Kjemisk Selskap.

2. Søkeren selv eller veileder må ha publisert arbeider i Organic& Biomolecular Chemistry, Dalton eller PCCP i løpet av de 5 siste årene.

3. Tildeling av fondsmidler forbeholdes søkere tilknyttet norske universiteter og høgskoler.

4. Det er ingen aldersbegrensning, men unge søkere har fortrinnsrett.

5. Bidrag fra fondet fordrer føring av regnskap med bilag for alle kostnader og leveres straks etter at den støttede aktiviteten er gjennomført. En kort rapport om hvordan bevilgningen ble brukt skal vedlegges.

6. Søknad om støtte stiles til Hovedstyret i NKS, postboks 1107 Blindern, 0317 Oslo. Søknadsfrister 15. mai og 15. oktober

For forskningsfondets komite
Tore Benneche