Bergen avdeling, den nest største i Norsk Kjemisk Selskap, arrangerer møter med faglige eller populærvitenskapelige foredrag om kjemisk tema av allmenn interesse. Jevnlig er det også besøk på bedrifter og i virksomheter der kjemi spiller en viktig rolle for produksjon og utvikling.

Hvis det ikke er kollisjon med ferie eller fest- og helligdager, er møtene siste torsdag i hver måned med unntak av juni, juli og desember. Møtene avsluttes med forfriskninger og noe å bite i.

Aktiviteten i avdelingen kan følges på Facebook: Facebook.com/NKSBergen.

Program framover/Future meetings

Torsdag 23. mai kl. 16:00
Foredragsholder: Flere bidrag fra ansatte i Veidekke og DEME Environmental
Tema: Ekskursjon til deponiet på Slettebakken
Sted: Oppmøte på Slettebakken stasjon på Bybanen senest 15:45
OBS: Begrenset antall deltakere grunnet krav om verneutstyr.
Sammendrag /abstract