Avdelingens historie

Bergen avdeling av Norsk Kjemisk Selskap ble vedtatt stiftet som «Den kjemiske forening i Bergen» 29. november 1923. Det konstituerende møtet ble holdt 15. desember samme år, og dr. ing. Thomas Svanøe ble valgt til formann, et verv han hadde i 11 år. I 1926 gikk foreningen inn i Norsk Kjemisk Selskap etter at Selskapet hadde løsrevet seg fra Polyteknisk Forening (PF) og blitt en landsomfattende forening «av lokale avdelinger med det formål å fremme kjemisk vitenskap og teknikk og å representere den  norske kjemikerstand», som professor Sven G. Terjesen slår fast i  jubileumsboka «Norsk Kjemisk Selskap 1893 – 1993». «Den kjemiske forening i Bergen» skiftet dermed navn til Bergen avdeling avd Norsk Kjemisk Selskap.

For både Kjemiforeningen og Bergen avdeling ble Svanøe en garantist for interessante møter og god aktivitet. Han var leder i de 11 første årene, men var aktiv til han passerte 90. Han ble æresmedlem i NKS i 1972 og døde i 1985, 95 år gammel.

Avdelingen publiserte jubileumsskrift både til 50 årsjubileet i 1973 og 75-årsjubileet i 1998.

Leiv K. Sydnes