Faggrupper i Norsk Kjemisk selskap

NKSs faglige aktivitet foregår i lokalavdelingene og faggruppene. Nedenfor følger en oversikt over faggrupper i NKS. Navn på leder er oppgitt.

Ønsker du medlemskap i en faggruppe, send en epost til medlem@kjemi.no om dette.
Er du ikke medlem av NKS, gå til innmeldingskjemaet og oppgi faggruppe.

Analytisk Kjemi

Nettside: stevenw4.wixsite.com/nksanalytisk  FB: facebook.com/analytisk/

Siv Hjorth Dundas, Universitetet i Bergen, Institutt for geovitenskap, Postboks 7800
5020 Bergen
Siv.Dundas [at] uib.no

Katalyse

www.kjemi.no/katalyse

Stian Svelle, Universitetet i Oslo, stian.svelle [at] kjemi.uio.no.

Kjemiens Historie

www.kjemi.no/historie

Professor Annette Lykknes, Institutt for lærerutdanning, NTNU
E-post: annette.lykknes [at] ntnu.no.

Kjemometri

www.kjemi.no/kjemometri

Tarja Rajalahti, Helse Bergen HF. E-post: tarja.kvalheim [at] gmail.com

Krystallografi og strukturkjemi

www.kjemi.no/krystallografi/

Hans-Petter Hersleth, UiO. E-post: h.p.hersleth@ibv.uio.no.

Kvantekjemi og Modellering

www.kjemi.no/teori     facebook gruppe

Per-Olof Åstrand (NTNU). E-post: per-olof.aastrand [at] chem.ntnu.no.

Makromolekyl- og Kolloidkjemi

www.kjemi.no/makro

Reidar Lund, Kjemisk institutt,
E-post: reidar.lund@kjemi.uio.no

Matkjemi

www.kjemi.no/matkjemi

Leder Anne-Berit Wold, NMBU. E-post: anne-berit.wold@nmbu.no

(Tidligere faggruppe for Ernæring og Næringsmiddelteknologi (FENT) )

Organisk Kjemi

www.kjemi.no/organisk

Kontakt: Anders Vik, Universitetet i Oslo. E-post: anders.vik@farmasi.uio.no

Kjemiundervisning

www.kjemi.no/undervisning     www.facebook.com/groups/158645702530061

Kontakt: undervisning@kjemi.no.

Uorganisk kjemi og materialkjemi

www.kjemi.no/fum

Kontakt: Stine Roen, UiO. E-post: stine.roen@kjemi.uio.no