Lokalavdelinger i Norsk Kjemisk Selskap

NKSs faglige aktivitet foregår i lokalavdelingene og faggruppene.
Nedenfor følger en oversikt over lokalavdelinger i NKS med kontaktinformasjon.

Bergen

Facebook.com/NKSBergen

Illimar Hugo Rekand, UiB. E-post: Illimar.Rekand@uib.no

Grenland

www.kjemi.no/grenland

Stein Helleborg. mob. 91153073. E-post: steinh_5 [at] hotmail.com

Nord-Norge

site.uit.no/nks-nn/       facebook.com/nksnordnorge/

Rune F. Einrem, UiT.  rune.einrem [at] uit.no

Oslo

www.kjemi.no/oslo/   facebook.com/nksoslo/

Vladimir Levchenko, Universitetet i Oslo. Kontakt: e-post: nkso-styret [at] kjemi.uio.no

Rogaland

nksrogaland.wordpress.com    facebook.com/Norsk-Kjemisk-Selskap-Rogaland-avdeling/

Marianne Bore Haarr, Universitetet i Stavanger, marianne.b.haarr@uis.no

Trondhjem

www.kjemi.no/trondhjem        facebook.com/NKSTrondhjem/

Karina Mathisen, IKJ, NTNU. E-post: Karina.Mathisen [at] ntnu.no.

Østfold

www.kjemi.no/ostfold

Simon Simonsen, Borregaard. E-post: simon.simonsen[at] borregaard.com