Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
(Acetoksy)trifenylstannan C20H18O2Sn   [Søk: NIST]
STANNANE, (ACETYLOXY)TRIPHENYL-
Fentinacetat, Trifenyltinnacetat,
2-Acetoksybenzosyre C9H8O4   [Søk: NIST]
BENZOIC ACID, 2-(ACETYLOXY)-
Acetylsalisylsyre
Acetonitril C2H3N   [Søk: NIST]
ACETONITRILE,
Acetylklorid C2H3ClO   [Søk: NIST]
ACETYL CHLORIDE,
etanoylklorid
Acetyl-O,S-dimetylfosforamidotioat C4H10NO3PS   [Søk: NIST]
PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, ACETYL-, O,S-DIMETHYL ESTER
Acefat, O,S-Dimetylacetylfosforamidotioat
Aconitin C34H47NO11   [Søk: NIST]
ACONITANE-3,8,13,14,15-PENTOL, 20-ETHYL-1,6,16-TRIMETHOXY-4-(METHOXYMETHYL)-, 8-ACETATE 14-BENZOATE, (1a,3a,6a,14a,15a,16b)-,
Aldrin, C12H8Cl6   [Søk: NIST]
1,4:5,8-DIMETHANONAPHTHALENE, 1,2,3,4,10,10-HEXACHLORO-1,4,4a,5,8,8a-hEXAHYDRO-, (1a,4a,4aB,5a,8a,8ab)-,
Alletrin C19H26O3   [Søk: NIST]

Allylcinerin
Allyl(2,3-epoksypropyl)eter C6H10O2   [Søk: NIST]
OXIRANE, [(2-PROPENYLOXY)METHYL]-
Allyglycidyleter,
Allylpropyldisulfid C6H12S2   [Søk: NIST]
DISULFIDE, 2-PROPENYL PROPYL
(2-Propenyl)propyldisulfid,
aluminium Al   [Søk: NIST]
aluminium, aluminum
aluminiumfosfid AlP   [Søk: NIST]
Aluminium phosphide
aluminium,kalium,bis(sulfat) dodekahydrat AlK(SO4)2?12H2O   [Søk: NIST]
aluminium potassium bis(sulfate) dodecahydrate
alum
aluminiumtribromid AlBr3   [Søk: NIST]
aluminium tribromide
aluminiumbromid
Aluminium-tris(2-propoksid) C9H24AlO3   [Søk: NIST]
2-PROPANOL, ALUMINUM SALT,
Amidition C7H16NO4PS2   [Søk: NIST]
"PHOSPHORODITHIONIC ACID; S-[(2-METHOXYETYL)AMINO]-2-OXOETHYL-O,O-DIMETHYL ESTER"
3-Aminobenzensulfonsyre C6H7NO3S   [Søk: NIST]
BENZENESULFONIC ACID, 3-AMINO-
Metanilsyre,
4-Aminobenzensulfonsyre C6H7NO3S   [Søk: NIST]
BENZENESULFONIC ACID, 4-AMINO- Sulfanilsyre,
2-Aminobenzidin, C12H13N3   [Søk: NIST]

4-Aminobifenyl C12H11N   [Søk: NIST]
[1,1'-BIPHENYL]-4-AMINE,
2-Amino-4,6-dinitrofenol C6H5N3O5   [Søk: NIST]
PHENOL, 2-AMINO-4,6-DINITRO-
Pikraminsyre
2-Aminoetanol C2H7NO   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-AMINO-
Etanolamin,
3-Amino-1H-1,2,4-triazol    [Søk: NIST]
1H-1,2,4-TRIAZOL-3-AMINE
Amitrol
2-Amino-2-metylpropan-1-ol C4H11NO   [Søk: NIST]
1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-
Isobutanolamin,
3-Aminometyl-3,5,5-trimetylsykloheksylamin C10H22N2   [Søk: NIST]

Isoforondiamin
4-Amino-N,N-dietylanilin C10H16N2   [Søk: NIST]
1,4-BENZENEDIAMINE, N,N-DIETHYL-
N,N-Dietyl-p-fenyldiamin,
1-Amino-2-propanol C3H9NO   [Søk: NIST]
2-PROPANOL, 1-AMINO-
Isopropanolamin, Aminopropan-2-ol,
2-Aminopyridin C5H6N2   [Søk: NIST]
2-PYRIDINAMINE
2-Pyridinamin,
4-Aminopyridin C5H6N2   [Søk: NIST]
4-PYRIDINAMINE
4-Pyridinamin,
aminosvovel(VI)syre HSO3NH2   [Søk: NIST]
aminosulfuric(VI) acid
ammoniakk NH3   [Søk: NIST]
ammonia
Ammonium-bis(2,4,6-trinitrofenyl)amid C12H8N8O12   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 2,4,6-TRINITRO-N-(2,4,6-TRINITROPHENYL)-, AMMONIUM SALT,
Ammonium-2,4,6-trinitro-N-(2,4,6-trinitrofenyl)amid
Ammoniumfluorid FH4N   [Søk: NIST]
AMMONIUM FLUORIDE ((NH4)F),
Ammoniumhydrogenfluorid F2H5N   [Søk: NIST]
AMMONIUM FLUORIDE ((NH4)(HF2))
Ammoniumbifluorid,
Ammoniumsulfamat H6N2O3S   [Søk: NIST]
SULFAMIC ACID, MONOAMMONIUM SALT,
ammoniumtetraoksidoklorat NH4ClO4   [Søk: NIST]
ammonium tetraoxidochlorate
ammoniumperklorat, ammoniumklorat(VII)
Anilin C6H7N   [Søk: NIST]
BENZENAMINE,
antimon Sb   [Søk: NIST]
antimony
antimonpentaklorid SbCl5   [Søk: NIST]
antimony pentachloride
Antimon(V)klorid
antimontrifluorid SbF3   [Søk: NIST]
antimony trifluoride
Antimon(III)fluorid
arachno-tetraboran(10) B4H10   [Søk: NIST]
arachno-tetraborane(10), tetraborane(10)
tetraboran(10)
arsan AsH3   [Søk: NIST]
arsane
arsentrihydrid
Asfalt    [Søk: NIST]
ASPHALT,
A VERY COMPLEX COMBINATION OF HIGH MOLECULAR WEIGHT ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING A RELATIVELY HIGH PROPORTION OF HYDROCARBONS HAVING CF VARIOUS METALS SUCH AS NICKEL, IRON, OR VANADIUM. IT IS OBTAINED AS THE NON-VOLATILE RESIDUE FROM DISTILLATION OF CRUDE OIL OR BY SEPARATIO
4-Azaheptan-1,7-diamin C6H17N3   [Søk: NIST]
1,3-PROPANEDIAMINE, N-(3-AMINOPROPYL)-,
Dipropylentriamin
3-Azapentan-1,5-diamin C4H13N3   [Søk: NIST]
1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)-
Dietylentriamin,
3-Azapentan-1,5-diol C4H11NO2   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2,2'-IMINOBIS-
Dietanolamin,
Azinfosetyl C12H16N3O3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[(4-OXO-1,2,3-BENZOTRIAZIN-3(4H)-YL)METHYL] ESTER,
Azinfosmetyl C10H12N3O3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[(4-OXO- 1,2,3-BENZOTRIAZIN-3(4H)-YL)METHYL] ESTER,
Aziridin C2H5N   [Søk: NIST]
AZIRIDINE
Etylenimin,
Azobenzen C12H10N2   [Søk: NIST]
DIAZENE, DIPHENYL-,
Azoksybenzen C12H10N2O   [Søk: NIST]
DIAZENE, DIPHENYL-, 1-OXIDE,
Azotoat C14H14ClN2O3PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[4-[(4-CHLOROPHENYL)AZO]PHENYL] O,O-DIMETHYL ESTER,