Aktuelle kandidater: Avlagt doktorgrad i løpet av de to siste årene.
Prisbeløp kr 100 000.

Yaras Birkelandpris deles ut på grunnlag av et doktorgradsarbeid utført ved et norsk
universitet. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi.
Aktuelle kandidater må ha avlagt doktorgrad i løpet av de to siste årene. Avhandlingen skal
være i samsvar med den ånd som man finner i Kristian Birkelands forskning.
Det skal også legges vekt på at oppgavens faglige innhold så langt som
mulig bidrar til teknologiske gjennombrudd og innovasjon.

Forskningsgrupper, veiledere og faste vitenskapelige ansatte ved et norsk universitet kan fremme forslag. Forslaget skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en fyldig beskrivelse av doktorgradsarbeidet og en vurdering av arbeidets relevans innenfor dagens forskning.

Kopi av doktoravhandlingen skal vedlegges, enten i papirutgave (3 eksemplarer) eller som et pdf dokument.

Prisen består av et pengebeløp på kr 100 000 og et diplom. Prisutdeling skjer i Det Norske Videnskaps-Akademi i forbindelse med Birkelandsforelesningen i september 2024.

Forslag sendes til Norsk Kjemisk Selskap innen 15. mai 2024.

Professor Stian Svelle
Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1033 Blindern
N-0315 OSLO
e-post: stian.svelle@kjemi.uio.no

Last ned Yara Birkeland Prize 2024 plakat (pdf)