Yaras Birkelandpris i kjemi for 2022

Yaras Birkelandpris deles ut på grunnlag av et doktorgradsarbeid utført ved et norsk universitet. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi.
Prisen består av et pengebeløp på kr 100 000 og et diplom. Prisutdelingen skjer i forbindelse med Birkelandjubileet 20. september 2022.
Aktuelle kandidater må ha avlagt doktorgrad i løpet av de tre siste år. Avhandlingen skal være i samsvar med den ånd som man finner i Kristian Birkelands forskning. Nøkkelord i dette er blant annet: innovasjon, grensesprengende, nyskapende, kobling mellom teori og empiri, tverrfaglighet, teknologisk nyvinning, industriell anvendelse, miljørelevans.
Forskningsgrupper, veiledere og fast vitenskapelige ansatte ved et norsk universitet kan fremme forslag. Forslaget skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en fyldig beskrivelse av doktorgradsarbeidet og en vurdering av arbeidets relevans innenfor dagens forskning. Kopi av doktoravhandlingen skal vedlegges som et pdf dokument.
Forslag sendes til Norsk Kjemisk Selskap innen
15. mai 2022.
e-postadresse: stian.svelle@kjemi.uio.no

LabNorges pris til unge forskere

Lab Norges forskningspris til unge forskere blir delt ut i forbindelse med Lab-messene, denne gangen Lab 18, som arrangeres på Lillestrøm i tiden 16.-18. oktober 2018.

Prisen deles ut til forskere under 35 år og som forsker innen naturvitenskap knyttet til laboratorie. Kandidater til prisen må nomineres. Nærmere opplysning framgår av kunngjøringen.

Lab Norge har etablert en pris for utdeling til unge forskere, under 35 år, som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid innen naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier. Prisbeløpet er inntil NOK 100.000. Prisen kan deles mellom flere.

Nominasjon av kandidater skal inneholde maksimalt to sider begrunnelse, en publikasjonsliste og beskrivelse av eventuelle patenter.
Nominasjonen sendes som én samlet pdf-fil til post@labnorge.no.
Det vil bli innstilt tre kandidater som må presentere sitt arbeid for komitéen og prisen blir delt ut under Lab 18 på Lillestrøm i tiden 16.-18. oktober 2018.

Frist for innlevering av nominasjoner: 30. juni 2018.

Les mer på LabNorges nettsider.

Hasselforelesningen 2017

Professor Angela Belcher

Tittel: Giving New Life to Materials for Energy, the Environment and Medicine.

Hasselforelesningen 2017 vil bli avholdt mandag 15. mai 2017 klokken 12:15 i Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus, Universitetet i Oslo.

Årets Hasselforeleser er Professor Angela Belcher.
Hun er James Mason Crafts Professor, Biological Engineering and Materials Science and Engineering, Koch Institute for Integrative Cancer Research, Massachusetts Institute of Technology, USA.

Hjemmeside

 

Abstract og mer informasjon finner du på Kjemisk Institutt, UiO sin side:

Hasselforelesningen 2017

Employment Survey – Frist 31.3.17

ESEC2 – 2nd Employment Survey for European Chemists

Norsk Kjemisk Selskap oppfordrer alle kjemikere til å svare på denne store arbeidsmarkedsundersøkelsen i regi av EuCheMS.

Frist: 31. mars

Lenke til undersøkelse

Dette er den andre undersøkelsen i regi av EuCheMS som ser på arbeidssituasjonen for kjemikere og kjemiingeniører i Europa. Spesielt kartlegges arbeidsmarkedsbehov, og hva som ansees som viktige kriterier i tilretteleggelse av en vellykkede karrierer for nyutdannede.

Den første undersøkelsen ble gjennomført i 2015 og er fritt tilgjengelig fra Chemistry – A European Journal 21 (2015) 9921–9935 (DOI: 10.1002/chem.201501364). Den nåværende ESEC2 undersøkelsen foregår parallelt og i samarbeid med American Chemical Society. ESEC2 er støttet av European Chemical Industry Council (CEFIC). Undersøkelsen utføres i regi av European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) og European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS).

Undersøkelsen er anonym og tar ca. 5 minutter å gjennomføre, det kan velges mellom Norsk eller Engelsk språk. Ingen personlige data vil offentliggjøres.

Når undersøkelsen er gjennomført er det ikke mulig å gjøre endringer i ettertid, så være nøye å fyll ut fullstendig før levering. Hvis du ønsker å motta en personlig kopi av rapporten, kan du legge inn e-post adressen etter at undersøkelsen er levert (det er ikke noe kobling mellom innsendt skjema og e-post adresse som oppgis). For å unngå inkompatibilitet mellom ulike nasjonale vilkår (programmer, sertifikater, grader) brukes internasjonal klassifisering (UNESCO, EU).

Hvis du har noen spørsmål angående spørreskjemaet, kan du kontakte din nasjonale kontaktpunktet for ESEC2 (oyvind.mikkelsen@chem.ntnu.no).

 

Yaras Birkelandpris i kjemi for 2017

yara-pris-2017

Yaras Birkelandpris deles ut på grunnlag av et doktorgradsarbeid utført ved et norsk universitet. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi.
Prisen består av et pengebeløp på kr 100 000 og et diplom. Prisutdelingen skjer i forbindelse med Birkelandjubileet 14. juni 2017.
Aktuelle kandidater må ha avlagt doktorgrad i løpet av de to siste år. Avhandlingen skal være i samsvar med den ånd som man finner i Kristian Birkelands forskning. Nøkkelord i dette er blant annet: innovasjon, grensesprengende, nyskapende, kobling mellom teori og empiri, tverrfaglighet, teknologisk nyvinning, industriell anvendelse, miljørelevans.
Forskningsgrupper, veiledere og fast vitenskapelige ansatte ved et norsk universitet kan fremme forslag. Forslaget skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en fyldig beskrivelse av doktorgradsarbeidet og en vurdering av arbeidets relevans innenfor dagens forskning. Kopi av doktoravhandlingen skal vedlegges som et pdf dokument.
Forslag sendes til Norsk Kjemisk Selskap innen
31. januar 2017.
e-postadresse: harald.walderhaug@kjemi.uio.no

PCCPs pris for yngre forskere

Mange kjenner tidsskriftet PCCP, men færre vet kanskje at Norsk kjemisk selskap er medeier og høster profitt fra foretaket. For hver artikkel som publiseres fra Norge mottar NKS for tiden 160 pund. Selv etter Brexit er det penger som kommer godt med. Jeg oppfordrer derfor alle som publisererer innen fysikalsk kjemi, kjemisk fysikk og biofysikalsk kjemi om å vurdere PCCP neste gang.

For første gang utlyser PCCP i år en pris for yngre forskere «PCCP Emerging Investigator Lectureship». Jeg oppfordrer alle til å identifisere og støtte aktuelle kandidater til å søke.

Søknadsfristen er 2. september.

Les mer på blogs.rsc.org/cp.

Vennlig hilsen Einar Uggerud
Norsk representatnt i eierskapsstyret for PCCP

Mer informasjon

Om PCCP fra NKS

Journalen PCCPs nettside

 

Hasselforelesningen 2016

Christian Amatore

Tittel: Finding Out Egyptian Gods’ Secret Using Micro-Analytical Chemistry: Biomedical Properties of Egyptian Black Makeup Revealed by Microamperometry at Single Cells.

Christian Amatore
Christian Amatore

Hasselforelesningen 2016 vil bli avholdt onsdag 18. mai 2016 klokken 11:15 i auditorium 1 ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Årets Hasselforeleser er Christian Amatore.
Han er forskningsdirektør ved ENS & CNRS, Paris.

Hjemmeside 

Last ned abstract (pdf)

Se også: Bladet KJEMI nr. 2-2016

Egyptisk kvinne med sort sminke. Foto: Louvre Museum
Egyptisk kvinne med sort sminke. Foto: Louvre Museum

 

 

 

 

Ekstraforelesning

Det blir en ekstraforelesning torsdag 19. mai klokken 10:15, i auditorium 3,  Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, med med tittelen «Seeing, Measuring and Understanding Vesicular Exocytosis of Neurotransmitters with “Artificial Synapses”».

Last ned abstract for ekstraforelesning (pdf)

 

Om Hasselforelesningen

Les om tidligere hasselforelesere

KJEMIdigital

KJEMIdigitalt

Digital utgave av KJEMI (kjemidigital.no) 

Eldre utgaver av tidsskriftet KJEMI er også digitalisert – i første omgang tilbake til utgave 6 – 2010.

Reservasjon mot papirutgave

Dersom du kun ønsker å lese den digitale utgaven heretter: Send en e-post om dette til medlem@kjemi.no og oppgi fullt navn og epost. 

Uteblitt KJEMI?

Ved feil med levering av papirutgaven av KJEMI, ta kontakt med Fagpressens kundesenter.
Epost: kundesenter@fagpressen.no eller telefon 21 04 77 46

 

Hasselforelesningen 2015

Professor Peter Seeberger

Tittel: «Preventing and Curing Infectious Diseases: Carbohydrate Vaccines and Continuous Flow Synthesis»

Hasselforelesningen 2015 vil bli avholdt tirsdag 19. mai 2015 klokka 11.00 i auditorium 1 ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Professor Peter Seeberger

Årets Hasselforeleser er Professor Peter Seeberger.
Han arbeider ved Max-Planck-Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung, Potsdam, Tyskland. Hjemmeside (tmpikg.mpg.de)

Last ned abstract (pdf)

 

Ekstraforelesning

Det blir en ekstraforelesning dagen før klokka 14.00, i auditorium 3,  Helga Engs hus, UiO, med med tittelen «The Logic of Automated Glycan Assembly».

Denne forelesning er en del av International GlycoSymposium på Universitetet i Oslo 18. mai.

Bergen, Trondheim og Tromsø

Han vil dessuten gi forelesninger i Bergen 20. mai, Trondheim 21. mai og Tromsø 22. mai.

Last ned abstract (pdf)

 

Video

Peter Seeberger – Breaking the Wall of Expensive Vaccines @Falling Walls 2009

 

Om Hasselforelesningen

Les om tidligere hasselforelesere