Kjemiformidling

For kjemielever og lærere.

Her vil samle noen, forhåpentligvis, morsomme nettsider  og apper som kan være til inspirasjon inn i kjemiens verden.

CHAIN – et kjemispill

Mens ferdigheter du tilegner deg ved å tilbringe timer med dataspill vanligvis er ganske unyttige når det gjelder studier og arbeidssituasjoner, er dette spillet, CHAIN,  annerledes.

Ved å spille vil du lære regler og prinsipper som direkte kan anvendes i navngiving og klassifisering av organiske molekyler i kjemiklasser på videregående skole, samt i grunnleggende og organisk kjemi på universitetsnivå. Det er gøy, og ingen tidligere kjennskap til kjemi er nødvendig.

Beskrivelsene er på engelsk (Fra UiO):

About CHAIN – the screen and the rules.   The chemistry behind CHAIN.

PLAY CHAIN !

Opprinnelig utviklet ved Universitetet i Oslo. Av professor Carl Henrik Görbitz, Kjemisk institutt og (den gang) PhD studentene Svenn-Arne Dragly, Anders Hafreager, Fysisk institutt.
Tilpasset til web av John Vedde, og feil og kommentarer kan meldes til ham, john@kjemi.no.