Møter og konferanser

Kommende arrangementer

Nordic Plasma-konferansen

9.6 - 13.6 - Loen

Her presenteres nyheter og innovasjon innen plasmakjemi og spektrokjemi fra internasjonalt anerkjente foredragsholdere

Det 22. Landsmøte i kjemi

17.6 - 18.6 - Kjemisk institutt, UiO

NKS inviterer til plenumsforedrag og foredrag fra faggrupper fra hele landet i akademia, industri og leverandører.

9th EuChemS Chemistry Congress (ECC-9)

7.7 - 11.7 - Dublin, Irland

Call for abstracts, frist: 8.12.23.

Balticum Organicum Syntheticum - BOS2024

7.7 - 10.7 - Riga, Latvia

Den Norske Røntgenkonferanse 2024

2.9 - 4.9 - Strand Hotel Fevik

For brukere av analyseteknikkene XRF (Røntgenfluorescensspektrometri) og XRD (Røntgendiffraksjonspektroskopi).

NKS' Faggruppe for Analytisk Kjemi

Nordic Chemistry Learning Conference (NCL2024)

23.9 - 24.9 - Stockholm

Konferansen fokuserer på undervisning i kjemi for elever i alderen 15-19 år.

NKS' Faggruppe for kjemiundervisning

10th EuChemS Chemistry Congress (ECC-10)

12.7 - Antwerpen, Belgia - i 2026


 

Finn flere møter

EuCheMS Upcoming Events

IUPAC Upcoming Events

Informasjon om kommende konferanser og møter sendes Nettredaktør.