Om faggruppen

Faggruppen for Uorganisk kjemi og materialkjemi ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 12. april i 2013.

Innmelding

Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for Uorganisk kjemi og materialkjemi».

Kontakt

Leder er Frode Håskjold-Fagerli, NTNU, E-post: frode.h.fagerli@ntnu.no.

Vedtekter

Last ned vedtekter for faggruppen (pdf)

Styret

Leder: Frode Håskjold-Fagerli (NTNU)
Nestleder: Mari-Ann Einarsrud (NTNU)
Kasserer: Frida Sveen Hempel (UiO)
Sekretær: Magnus H. Sørby (IFE)
Styremedlem: Sverre M. Selbach (NTNU)
Styremedlem: Hilde Lea Lein (NTNU)
Varamedlem: Pascal Dietzel (UiB)
Varamedlem: Tor S. Bjørheim (UiO)
Revisor: Ola Nilsen (UiO)
Valgkomite: Didrik Småbråten (NTNU)
Valgkomite: Tor Grande (NTNU)