Om faggruppen

Faggruppen for Uorganisk kjemi og materialkjemi ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 12. april i 2013.

Innmelding

Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for Uorganisk kjemi og materialkjemi».

Kontakt

Leder er Stine Roen, UiO. Epost: stine.roen@kjemi.uio.no

Vedtekter

Last ned vedtekter for faggruppen (pdf)

Styret

Leder: Stine Roen (UiO) email: stine.roen@kjemi.uio.no

Nestleder: Maria Mykland (NTNU)

Kasserer: Anja O. Sjåstad (UiO)

Sektretær: Julian Walker (NTNU)

Styremedlem: Jelena Popovic-Neuber (UiS)

Styremedlem: Vilde Lunde (UiO/IFE)

Varamedlem: Marcus Grand Michaelsen (NTNU)

Revisor: Ola Nilsen (UiO)

Valgkomite 1: Didrik Småbråten (SINTEF)

Valgkomite 2: Benjamin Williamson (NTNU)