Om faggruppen

Faggruppen for Uorganisk kjemi og materialkjemi ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 12. april i 2013.

Innmelding

Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for Uorganisk kjemi og materialkjemi».

Kontakt

Leder er Julie Hessevik, UiO. Epost: juliehes@kjemi.uio.no

Vedtekter

Last ned vedtekter for faggruppen (pdf)

Styret

Leder: Julie Hessevik (UiO)
Nestleder: Maria Mykland (NTNU)
Kasserer: Sachin Chavan (UiS)
Sekretær: Julian Walker (NTNU)
Styremedlem: Sverre M. Selbach (NTNU)
Styremedlem: Caitlin Guzzo (NTNU)
Varamedlem: Pascal Dietzel (UiB)
Revisor: Ola Nilsen (UiO)
Valgkomite: Didrik Småbråten (SINTEF)
Valgkomite: Benjamin Williamson (NTNU)