Om faggruppen

Faggruppen for Uorganisk kjemi og materialkjemi ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 12. april i 2013.

Innmelding

Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for Uorganisk kjemi og materialkjemi».

Kontakt

Leder er Anja Sjåstad, UiO, epost: a.o.sjastad@kjemi.uio.no.

Vedtekter

Last ned vedtekter for faggruppen (pdf)

Styret

Leder: Anja Sjåstad, UiO

Nestleder: Mari-Ann Einarsrud, NTNU

Kasserer: Helmer Fjellvåg, UiO

Sekretær: Magnus H. Sørby, IFE

Styremedlem: Ingrid Vee, Jotun

Varaemedlem: Tor S. Bjørheim, UiO

Revisor: Kjell Wiik, NTNU

Valgkomitemedlem: Tor Grande, NTNU

Valgkomitemedlem: Truls Norby, UiO