Om faggruppen

Faggruppens formål er å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt innen feltet organisk kjemi. Faggruppen er åpen for alle NKS medlemmer med interesse for organisk kjemi.

Våre viktigste arrangementer er Organisk kjemiske vintermøte og Organisk kjemisk høstmøte.

Styret i FOK oppfordrer medlemmene til å foreslå temaer og foredragsholdere til fremtidige Høstmøter.

Styret holder hovedsakelig kontakt med sine medlemmer ved hjelp av E-mail og vi oppfordrer alle medlemmer til å registrere riktig E-mail adresse hos NKS.

Faggruppens statutter (pdf)

Aktuelt

26. Organisk Kjemiske Høstmøte 20. oktober 2023

37. Organisk Kjemisk Vintermøte, 4. – 7. januar 2024

Medlemskap

Alle som er medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap kan bli medlem av NKS FOK. I desember 2022 var det 331 registrerte medlemmer i faggruppen. Ønsker du medlemskap i faggruppen, gå til on-line innmelding som finnes under hjemmesiden til NKS sentralt.

Er du allerede medlem av NKS, men ønsker medlemskap i fagruppen, send en epost til medlem [at] kjemi.no med ønske om innmelding.

Styret i FOK

Etter generalforsamlingen for Faggruppen for organisk kjemi 7. januar 2023, ble nytt styre, revisor og valgkomite valgt.

Styret er nå konstituert med følgende sammensetning:

Leder
Førsteamanuensis Anders Vik, Universitetet i Oslo
E-post: anders.vik(at)farmasi.uio.no

Kasserer
Dr Nini Hofsløkken Kjus, Life Technologies AS
E-post: nini.kjus(at)thermofisher.com

Styremedlem
Eirik Sundby, NTNU

Styremedlem
Marius Haugland, UiT Norges arktiske universitet

Styremedlem
Frida Johanne R. Lundevall, Universitetet i Bergen

Revisor
Rianne Harmsen, GE

Valgkomite:
Trond Vidar Hansen, UiO
Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger
Ingrid Malene Apeland, Xellia