Organisk Kjemiske Vintermøter

Organisk-kjemisk vintermøte finner sted i løpet av den første eller andre uken av januar hvert år. En av faggruppens viktigste oppgaver er å peke ut neste års arrangør. Arrangøren står fritt når det gjelder det faglige innhold og praktiske detaljer vedrørende arrangementet. Disse møtene har vært meget populære med mer enn 120 deltagere mange av de siste årene. Under finner du en liste over tidlige Organisk-kjemiske vintermøter og hovedansvarlige for arrangementet.

Aktuelt34. Organisk Kjemiske Vintermøte arrangeres 10. – 13. januar på Skeikampen.

Tidligere Organisk Kjemiske Vintermøter

År Sted | Hovedansvarlig, Institusjon

2017 Skeikampen | Førsteamanuensis Mohamed Amedjkouh, Universitetet i Oslo

2016 Skeikampen | Førsteamanuensis Annette Bayer, Universitetet i Tromsø

2015 Skeikampen | Førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen, Universitetet i Bergen

2014 Skeikampen | Førsteamanuensis Pål Rongved, Universitetet i Oslo

2013 Skeikampen | Førsteamanuensis Bengt Erik Haug, Universitetet i Bergen

2012 Skeikampen | Førsteamanuensis Odd Reidar Gautun , NTNU

2011 Skeikampen | Førsteamanuensis Tore Hansen, Universitetet i Oslo

2010 Fefor | Professor Rolf Carlson, Universitetet i Tromsø

2009 Skeikampen | Førsteamanuensis Trond Vidar Hansen, Universitetet i Oslo

2008 Geilo | Professor Leiv Sydnes, Universitetet i Bergen

2007 Røros | Professor Thorleif Anthonsen, NTNU

2006 Skeikampen | Professor Frode Rise, Universitetet i Oslo

2005 Skeikampen | Professor Yngve Stenstrøm, Norges Landbrukshøgskole

2004 Røros | Professor Anne Fiksdahl, NTNU

2003 Fefor | Førsteamanuensis Tore Lejon, Universitetet i Tromsø

2002 Beito | Professor Mats Tilset, Universitetet i Oslo

2001 Beito | Førsteamanuensis Hans René Bjørsvik, Universitetet i Bergen

2000 Geilo | Professor Kjell Undheim, Universitetet i Oslo

1999 Geilo | Professor Per Carlsen, NTNU

1998 Fefor | Professor Rolf Carlson, Universitetet i Tromsø

1997 Fefor | Forskningssjef Odd I. Eriksen, SINTEF kjemi, Oslo

1996 Fefor | Professor Leiv K. Sydnes, Universitetet i Bergen

1995 Fefor | Professor Per Kolsaker, Universitetet i Oslo

1994 Fefor | Professor Thorleif Anthonsen, Universitetet i Trondheim-AVH

1993 Beito | Førsteamanuensis Yngve Stenstrøm, Norges Landbrukshøgskole

1992 Beito | Professor Leiv K. Sydnes, Universitetet i Tromsø

1991 Beito | Professor Arne Jørgen Aasen, Universitetet i Oslo

1990 Oppdal | Professor Jan Bakke, Universitetet i Trondheim-NTH

1989 Gausdal | Førsteamanuensis Knut Bergesen, Universitetet i Bergen

1988 Gausdal | Professor Leiv K. Sydnes, Universitetet i Tromsø

1987 Fefor | Førsteamanuensis Jan Skramstad, Universitetet i Oslo

1986 Bjorli | Professor Thorleif Anthonsen, Universitetet i Trondheim-AVH