Organisk Kjemiske Høstmøter

Organisk Kjemiske Høstmøter og Vårmøter

Organisk-kjemisk høstmøte finner sted i oktober eller november. Dette møtet arrangeres som et en dags seminar i Oslo. Høstmøtet ble første gang arrangert i 1995. Oppslutningen om dette møtet har vært meget god, ofte med 50 – 80 deltagere. Enkelte år har det også blitt arrangert endags symposier om våren (Organisk Kjemisk Vårmøte).

Styret i FOK oppfordrer medlemmene til å foreslå temaer og foredragsholdere til fremtidige høstmøter.

Tidligere Organisk Kjemiske Høstmøter og Vårmøter

2023 – Meeting was cancelled (insufiicient registered participants)

2022 – OKH25 New methods and applications for organic synthesis. Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo. Program

2021 – OKH24 Digital meeting (pandemic). Program

2020 No meeting was organized this year (pandemic).

2019 – OKH23 New methods and tools in organic synthesis and medicinal chemistry. Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo. Program

2018 – OKH22 OKH part of Landsmøtet i Kjemi, Norges Varemesse, Lillestrøm. Program

2017 – OKH21 Selective Synthesis in Chemical Biology. Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo. Program

2016 – OKH20 New Trends, Topics and Methods in Organic Chemistry. Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo. Program

2015 – OKH19 New synthetic organic chemistry, reactive intermediates and drug development. Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo. Program

2014 – OKH18 OKH part of Landsmøtet i Kjemi, Norges Varemesse, Lillestrøm. Program

2013 – OKH17 Novel Methods and Catalytic Reactions in Organic Chemistry. Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo. Program

2012 – OKH16 Organic Chemistry in Bioprospecting and Molecular Gastronomy. Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo. Program

2011 – OKH15 OKH part of Landsmøtet i Kjemi, Norges Varemesse, Lillestrøm. Program

2010 OKH was not organized as a separate event this year since the 18th International Conference on Organic Synthesis (ICOS-18) was organized in Bergen August 1st-6th.

2009 – OKH14 Green Organic Chemistry. Ingeniørenes Hus, Oslo. Program

2008 – OKH13 Advanced Organic Materials. Ingeniørenes Hus, Oslo. Program

2007 – OKH12 Organofluorine Chemistry. Ingeniørenes Hus, Oslo.Program

2006 – OKH11 Organocatalysis. Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen. Program

2005 – OKH10 New Trends in Organic and Organometallic Chemistry. Ingeniørenes Hus, Oslo. Program

2004 – OKH9 New Technologies in Organic Synthesis. Norges Varemesse, Lillestrøm. (Part of Det 17. Landsmøte i Kjemi). Program

2003 – OKH8 New Trends in Bioorganic and Medicinal Chemistry. Ingeniørenes Hus, Oslo. Program

2002 – OKH7 New Trends in Heterocyclic Chemistry. Ingeniørenes Hus, Oslo.

2001 – OKV2 Asymmetric Synthesis. Ingeniørenes Hus, Oslo.

2000 – OKH6 Development of Industrial Syntheses. Ingeniørenes Hus, Oslo.

2000 – OKV1 Application of Phase Transfer Catalysis (PTC) and Solvent Selection in Synthesis of Pharmaceutical Chemicals. Ingeniørenes Hus, Oslo.

1999 – OKH5 Development of New Drugs. Ingeniørenes Hus, Oslo.

1998 – OKH4 New Trends in Organic and Medicinal Chemistry. Nycomed Imaging, Oslo.

1997 – OKH3 Research and Development in the Pharmaceutical Industry. Nycomed Imaging, Oslo.

1996 – OKH2 Nye trender i organisk syntese. Nycomed Imaging, Oslo.

1995 – OKH1 Legemidler fra idé til produkt. Nycomed Imaging, Oslo.