Organisk Kjemiske Høstmøter

Organisk Kjemiske Høstmøter og Vårmøter

Organisk-kjemisk høstmøte finner sted i oktober eller november. Dette møtet arrangeres som et en dags seminar i Oslo. Høstmøtet ble første gang arrangert i 1995. Oppslutningen om dette møtet har vært meget god, ofte med 50 – 80 deltagere. Enkelte år har det også blitt arrangert endags symposier om våren (Organisk Kjemisk Vårmøte).

Styret i FOK oppfordrer medlemmene til å foreslå temaer og foredragsholdere til fremtidige høstmøter.

Tidligere Organisk Kjemiske Høstmøter og Vårmøter

År Sted | Tema

2016 Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo | New Trends, Topics and Methods in Organic Chemistry

2015 Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo | New synthetic organic chemistry, reactive intermediates and drug develoment

2014 Norges Varemesse, Lillestrøm | En del av Landsmøtet

2013 Christiania Qvartalet Møtesenter | Novel Methods and Catalytic Reactions in Organic Chemistry

2012 Christiania Qvartalet Møtesenter | Organisk kjemi i Bioprospektering

2011 Norges Varemesse, Lillestrøm | En del av Landsmøtet

2010 Høstmøtet inngikk som en del IUPAC møtet i Bergen
|

2009 Ingeniørenes hus, Oslo | Green organic chemistry | Les mer…

2008 Ingeniørenes hus, Oslo | Advanced Organic Materials | Les mer…

2007 Ingeniørenes hus, Oslo | Organofluorine Chemistry | Les mer…

2006 Radisson SAS, Gardermoen | Organocatalysis

2005 Ingeniørenes hus, Oslo | New Trends in Organic and Organometallic Chemistry

2004 Norges Varemesse, Lillestr�m | New Technologies in Organic Synthesis

2003 Ingeniørenes hus, Oslo | New Trends in Bioorganic and Medicinal Chemistry

2002 Ingeniørenes Hus, Oslo | New Trends in Heterocyclic Chemistry

2001 Ingeniørenes Hus, Oslo | Asymmetric Synthesis

2000 Ingeniørenes Hus, Oslo | Development of Industrial Syntheses

2000 Ingeniørenes Hus, Oslo | Application of Phase Transfer Catalysis (PTC) and Solvent Selection in Synthesis of Pharmaceutical Chemicals

1999 Ingeniørenes Hus, Oslo | Development of New Drugs

1998 Nycomed Imaging, Oslo | New Trends in Organic Chemistry and Medicinal Chemistry

1997 Nycomed Imaging, Oslo | Research and Development in the Pharmaceutical Industry

1996 Nycomed Imaging, Oslo | Nye trender i organisk syntese

1995 Nycomed Imaging, Oslo | Legemidler fra ide til produkt