Stipend for reise og deltakelse på det 37. Organisk Kjemiske vintermøtet

Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Organisk Kjemi (NKS-FOK) deler ut stipender for reise og deltagelse på det 37. Organisk Kjemisk vintermøte i januar 2024. Informasjon om møtet finnes på nettsidene til OKV 2024: https://www.kjemi.no/okv37/

Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse på OKV 2024. Kun søkere som er registrert som medlemmer av Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Organisk kjemi ved søknadsfristens utløp er kvalifisert for tildeling av stipend.

Nettskjema for søknad finnes her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv4mlwKsnlG9tvalUyKM-5h-5A1PFcUE70QnCxNIwelOujHg/viewform?usp=sf_link

Søknadsfrist: Mandag 20. november 2023 kl 23:59

Stipendet dekker innkvartering (3 personer per hytte/leilighet) og reise på billigste måte. Maksimalt beløp som kan tildeles er som følger:

Søkere fra UiT: kr 6000,-
Søkere fra UiB og UiS: kr 5500,-
Søkere fra NTNU, UiO, OsloMet og NMBU: kr 4000,-

Utgifter til bil eller taxi dekkes ikke. Flybilletter dekkes kun ved reise på datoer nærliggende konferansen i kombinasjon med direkte tog/buss-reise til Skeikampen

Opplysning om hvem som får tildelt stipend vil bli kunngjort innen 23. november 2023, som er før påmeldingsfristen for OKV37. Resultatet av søknadsbehandlingen vil bli kommunisert i en felles e-post til alle søkerne.

Dersom det kommer inn for mange søknader i forhold til tilgjengelige midler, vil mastergrad-studenter bli prioritert foran PhD-studenter. Det er en forutsetning at søkeren gir et faglig bidrag på konferansen (poster eller foredrag). Søkere som deltar med foredrag prioriteres foran de som deltar med posterpresentasjon. Søkere som ikke tidligere har fått stipend blir også prioritert. Søkere med finansiering fra et universitet vil prioriteres foran søkere som er ansatt på eksternt finansierte prosjekter.

Stipendene utbetales etter at møtet er avholdt mot innsending av reiseregning som følger malen i dette dokumentet.

Dokumentasjon må sendes på e-post til FOK-styrets kasserer (nini.kjus@thermofisher.com) innen fredag 2. februar 2024. Fravær av dokumentasjon innen fristen medfører tap av stipendet!

Siden stipendene utbetales etter at møtet er avholdt, må den enkelte deltaker selv sørge for innbetaling av konferanseavgiften og betaling av transportkostnadene.

Vennlig hilsen
Anders Vik
På vegne av Faggruppen for Organisk kjemi