Stipend for reise og deltakelse på det 37. Organisk Kjemiske vintermøtet

Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Organisk Kjemi (NKS-FOK) deler ut stipender for reise og deltagelse på det 37. Organisk Kjemisk vintermøte i januar 2024. Informasjon om møtet finnes på nettsidene til OKV 2024: https://www.kjemi.no/okv37/ Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse … Les mer

Reisestipend OKV-35

Kjære kjemikere Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for organisk kjemi (NKS-FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på det 35. Organisk Kjemisk vintermøte i januar 2020 (OKV-35). Informasjon om møtet finnes på nettsidene: https://www.kjemi.no/okv35/ Mastergradsstudenter, doktorgradsstudenter (stipendiater) eller postdoktorer som presenterer en poster eller holder foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke … Les mer

Reisestipend for OKH-23

New methods and tools in organic synthesis and medicinal chemistry Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo, fredag 18.oktober 2019 Studenter, stipendiater og postdoktorer fra universiteter og høyskoler utenfor Osloområdet som ønsker å delta på det 23. Organisk kjemiske høstmøtet (OKH23) kan søke FOK om reisestøtte. Det kan søkes om refusjon av utgifter … Les mer

Reisestipend OKV-34

NKS Faggruppe for organisk kjemi (FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på OKV-34. Last ned informasjon om reisestipend (PDF) Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder ett foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse på OKV 2019 Søknaden sendes på e-post til  Bengt Erik Haug,  bengt-erik.haug@uib.no … Les mer

Reisestipend OKH 2018

FOK-stipend for deltakelse på Organisk Kjemisk Høstmøte 2018.   Last ned mer informasjon (pdf)