Stipend for reise og deltakelse på det 37. Organisk Kjemiske vintermøtet

Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Organisk Kjemi (NKS-FOK) deler ut stipender for reise og deltagelse på det 37. Organisk Kjemisk vintermøte i januar 2024. Informasjon om møtet finnes på nettsidene til OKV 2024: https://www.kjemi.no/okv37/ Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse … Les mer

Foredrag av Professor Hew M. L. Davies 24.10 og 27.10.22

Professor Huw M. L. Davies fra Emory University (Atlanta, USA) besøker Norge neste uke og skal blant annet holde foredrag ved UiO og UiT. Begge foredragene blir strømmet, så her er det også gode muligheter for de som ikke kan delta fysisk til å få med seg spennende kjemi! Foredrag i Oslo: Tittel: Collaborative Approach … Les mer

Organisk Kjemisk Høstmøte 22.10.2021

Kjære organikere. Faggruppe for Organisk Kjemi inviterer til digitalt høstmøte fredag 22. oktober kl 0900-1200. Fordragsholdere Dr. James A. Bull, Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Imperial College, London, UK. Tittel: Synthesis of new chemical motifs for design options in drug discovery Adj. Prof. Filip Ekholm, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of … Les mer

Uttalelse om inkludering og mangfold innen kjemi

Dessverre er det fortsatt slik at sexisme, rasisme, diskriminering av LHBTQ+ personer og forskjellsbehandling er et problem innen det kjemiske fagområdet og også innen vitenskap generelt. Som kjemikere har vi alle et ansvar for utviklingen av et inkluderende faglig fellesskap, og det er etter vårt syn uholdbart at utdaterte, krenkende og diskriminerende holdninger til studenter … Les mer

Høstmøte 2020 og vintermøte 2021 avlyses

Kjære organikere, Styret i FOK har funnet at vi dessverre må avlyse Organisk Kjemisk Høstmøte 2020 samt Organisk Kjemisk Vintermøte 2021 på grunn av usikkerheten rundt COVID-19 fremover. Mye tyder på at myndighetenes anbefalinger mhp avstand og smittevern vil gjelde i en lengre periode fremover, og da vil det ikke være forsvarlig å samles så … Les mer

Reisestipend OKV-35

Kjære kjemikere Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for organisk kjemi (NKS-FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på det 35. Organisk Kjemisk vintermøte i januar 2020 (OKV-35). Informasjon om møtet finnes på nettsidene: https://www.kjemi.no/okv35/ Mastergradsstudenter, doktorgradsstudenter (stipendiater) eller postdoktorer som presenterer en poster eller holder foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke … Les mer

Reisestipend for OKH-23

New methods and tools in organic synthesis and medicinal chemistry Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo, fredag 18.oktober 2019 Studenter, stipendiater og postdoktorer fra universiteter og høyskoler utenfor Osloområdet som ønsker å delta på det 23. Organisk kjemiske høstmøtet (OKH23) kan søke FOK om reisestøtte. Det kan søkes om refusjon av utgifter … Les mer

Organisk kjemisk høstmøte 2019 – 18.10

Norsk Kjemisk Selskap Faggruppe for Organisk Kjemi (FOK) inviterer til det 23. Organisk kjemisk høstmøte, OKH2019, med tema New methods and tools in organic synthesis and medicinal chemistry. Tid: Fredag 18. oktober 2019, kl.09.30 – 16.00 (Registrering, kaffe/te fra kl. 09.00)Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, Oslo Registreringsavgift inkl. lunsj og kaffe/te:Ansatte i … Les mer

Reisestipend OKV-34

NKS Faggruppe for organisk kjemi (FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på OKV-34. Last ned informasjon om reisestipend (PDF) Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder ett foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse på OKV 2019 Søknaden sendes på e-post til  Bengt Erik Haug,  bengt-erik.haug@uib.no … Les mer