Reisestipend OKV-34

NKS Faggruppe for organisk kjemi (FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på OKV-34.

Last ned informasjon om reisestipend (PDF)

Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder ett foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse på OKV 2019

Søknaden sendes på e-post til  Bengt Erik Haug,  bengt-erik.haug@uib.no innen torsdag 29. november 2018 kl. 23.59.

Søknaden må inneholde følgende:

• Navn og adresse på søker

• Navn på veileder(e)

• Finansieringskilde for stipendiater (forskningsråd, universitet, etc.)

• Tittel på MSc/PhD-prosjekt

• Tittel på foredrag eller poster på OKV34

Stipendet dekker billigste innkvartering og reise på billigste måte. Søkeren må dokumentere reiseutgifter og innbetalt deltakeravgift innen fredag 22. februar 2019 for å få utbetalt stipendiet.

Opplysning om hvem som får tildelt stipend vil bli kunngjort  innen 3. desember 2018, som er før påmeldingsfristen for vintermøtet 9. desember 2018.

Dersom det kommer inn for mange søknader i forhold til mengden tilgjengelige midler blir mastergradsstudenter prioritert foran PhD-studenter. Søkere som har fått stipend for deltagelse ved tidligere vintermøter blir lavere prioritert. Stipendene utbetales etter at møtet er avholdt mot innsending av originale kvitteringer og medlems nr i NKS-FOK. Bankkonto må oppgis. Dokumentasjon må sendes til FOK-styrets kasserer eller leder innen fredag 22. februar 2019 kl.23.59. Fravær av dokumentasjon innen fristen medfører tap av stipend!

Siden stipendene utbetales etter at møtet er avholdt, må den enkelte selv sørge for innbetaling av konferanseavgiften og betaling av transportkostnadene.

Informasjon om møtet finnes på kjemi.no/okv34/

Vennlig hilsen

Bengt Erik Haug
På vegne av Faggruppen for Organisk kjemi