Uttalelse om inkludering og mangfold innen kjemi

Dessverre er det fortsatt slik at sexisme, rasisme, diskriminering av LHBTQ+ personer og forskjellsbehandling er et problem innen det kjemiske fagområdet og også innen vitenskap generelt. Som kjemikere har vi alle et ansvar for utviklingen av et inkluderende faglig fellesskap, og det er etter vårt syn uholdbart at utdaterte, krenkende og diskriminerende holdninger til studenter og kolleger fortsatt finnes innen vårt fagfelt.
Vi mener i likhet med mange andre at mangfold og likestilling er en styrke for vårt fagmiljø, noe forskning også tydelig viser. Som faggruppe har vi sammen med alle kjemikere etter vår mening en moralsk forpliktelse til å jobbe for at bevisst og ubevisst forskjellsbehandling og diskriminering ikke foregår på våre arbeidsplasser og i vårt fagmiljø.

Styret
Faggruppe for Organisk Kjemi