Høstmøte 2020 og vintermøte 2021 avlyses

Kjære organikere,

Styret i FOK har funnet at vi dessverre må avlyse Organisk Kjemisk Høstmøte 2020 samt Organisk Kjemisk Vintermøte 2021 på grunn av usikkerheten rundt COVID-19 fremover.

Mye tyder på at myndighetenes anbefalinger mhp avstand og smittevern vil gjelde i en lengre periode fremover, og da vil det ikke være forsvarlig å samles så mange.

Det vil være en uakseptabel økonomisk risiko for FOK dersom vi skulle måtte avlyse arrangementene på kort varsel. I tillegg er det svært utfordrende å planlegge disse arrangementene når vi ikke er sikre på om de kan avvikles slik vi er vant til.

Vi har vurdert muligheten for digitale møter, men synes ikke dette vil være fullgode alternativer for OKH og OKV. Vi håper at det vil være mulig å arrangere et tradisjonelt høstmøte i 2021, men siden dette er såpass lenge til ønsker vi å invitere dere alle til et én-dagsmøte i Oslo torsdag 18. mars 2021.

Møtet 18. mars vil i utgangspunktet følge malen til høstmøtene, med kun inviterte foredragsholdere. Vi håper at det på dette tidspunktet er mulig å møtes fysisk, men vil følge myndighetenes råd for smittevern og avholde møtet digitalt dersom disse anbefaler dette. Da dette er noe frem i tid vil det være lettere å planlegge for begge eventualiteter samt sørge for å minimere den økonomiske risikoen.

Vennlig hilsen

Styret