Reisestipend OKV-35

Kjære kjemikere

Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for organisk kjemi (NKS-FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på det 35. Organisk Kjemisk vintermøte i januar 2020 (OKV-35).

Informasjon om møtet finnes på nettsidene: https://www.kjemi.no/okv35/

Mastergradsstudenter, doktorgradsstudenter (stipendiater) eller postdoktorer som presenterer en poster eller holder foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse på OKV 2020. Kun søkere som er registrert som medlemmer av Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Organisk kjemi ved søknadsfristens utløp er kvalifisert for tildeling av stipend. For å sikre høyt antall faglige bidrag til møtet, vil kun ett reisestipend deles ut per faglige bidrag.

Nettskjema for søknad finnes her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7294391

Søknadsfrist: Søndag 17. november kl 23:59

Opplysning om hvem som får tildelt stipend vil bli kunngjort innen 22. november 2019, som er før påmeldingsfristen for OKV35 3. desember 2019.
Resultatet av søknadsbehandlingen vil bli kommunisert i en felles e-post til alle søkerne.

Vennlig hilsen

Bengt Erik Haug
På vegne av Faggruppen for Organisk kjemi