Aktuelt

31.oktober 2019 kl.16-18 avholder vi årsmøte i faggruppa

Det finner sted på VU27 på Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo (Skolelaboratoriets lokaler)
Vi begynner med pizza og mineralvann.
Kirsten Fiskum sitter i arbeidsgruppa som arbeider med fagfornyelsen i kjemifaget, og hun vil gi oss informasjon og oppdatering vedrørende arbeidet med læreplanen. Det blir også mulighet til å stille spørsmål.
Vi avslutter med årsmøte og valg av styremedlemmer.

Benytt anledning til å få med deg foredrag og aktiviteter på Faglig-pedagogisk dag som finner sted på Blindern samme dag kl.9-15. Lenke

Send en e-post innen 28.oktober til: kjemilarerforeningen@gmail.com og gi beskjed om du kommer. Vi vil gjerne ha beskjed om eventuelle matallergier.

Har du lyst til å være med i styrearbeidet, eller bidra på i arbeidet vårt på andre måter, så send oss en e-post om dette også.

Saker til årsmøtet bes sendt til kjemilarerforeningen@gmail.com innen 17.oktober. Årsrapport og saksliste sendes ut umiddelbart etter denne fristen.

Se årsrapporten på denne siden.

Siste nytt?

Besøk vår Facebookside

Om faggruppen

Faggruppen for kjemiundervisning ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 13. april i 2012.

Innmelding
Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for kjemiundervisning».

Kontakt
Kirsten Fiskum, e-post: kjemilarerforeningen@gmail.com.

Kort om faggruppen
Styret i faggruppen består av

May-Britt Stjerna, Nesbru vgs, Asker – leder

Svein Tveit, Skolelaboratoriet i kjemi, Kjemisk institutt, UiO – nestleder

Atle Ivar Olsen, Nord Universitet, Nesna.

Kristian J. Steffensen, Røyken vgs, Røyken.

Live Janicke Bruseth, Langhaugen vgs, Bergen.

Varamedlemmer:

Kirsten Fiskum,  Naturfagsenteret

Asbjørn Aarflot, Stavanger katedralskole

Faggruppen er åpen for alle som er interessert i formidling av kjemi.

Formålet med faggruppen er

  • å fremme kontakt og samarbeid mellom miljøer som er opptatt av kjemiformidling
  • å være et forum hvor kjemifaget, kjemiens plass i naturfag, læreplaner, lærebøker og eksamen kan diskuteres aktivt
  • å påvirke kjemiundervisningen i skolen
  • å fremme faglig og pedagogisk utvikling i norsk kjemiundervisning, arrangere samlinger og konferanser for kjemilærere og lærere som underviser i naturfag

Det arrangeres et landsmøte med faglig innhold i oktober hvert år, samt regionale fora rundt vårens Kjemi 2 eksamen.

Vedtekter (pdf)

Les om årsmøter