Siste nytt

Invitasjon til gjennomgang av årets eksamen i Kjemi 2 i Zoom 11. juni 2024

Invitasjon til gjennomgang av årets eksamen i Kjemi 2 på Kjemisk institutt 6. juni 2024

Innkalling til årsmøte 13. februar 2024

Om faggruppen

Faggruppen for kjemiundervisning er åpen for alle som er interessert i formidling av kjemi.

  • Formålet med faggruppen er
    • å fremme kontakt og samarbeid mellom miljøer som er opptatt av kjemiformidling
    • å være et forum hvor kjemifaget, kjemiens plass i naturfag, læreplaner, lærebøker og eksamen kan diskuteres aktivt
    • å påvirke kjemiundervisningen i skolen
    • å fremme faglig og pedagogisk utvikling i norsk kjemiundervisning, arrangere samlinger og konferanser for kjemilærere og lærere som underviser i naturfag

Faggruppen for kjemiundervisning ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 13. april i 2012.

Innmelding

Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for kjemiundervisning».

Kontakt  e-post: undervisning@kjemi.no.

Bli medlem av vår facebookgruppe

 

Styret i faggruppen

Leder: Svein Tveit, Seksjon for kjemididaktikk, Universitetet i Oslo
Nestleder: Kirsti Marie Jegstad, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet
Kasserer: Live Janicke Bruseth, Langhaugen vgs, Bergen.
Styremedlem: Atle Ivar Olsen, Nord Universitet, Nesna.
Styremedlem: Martine Salomonsen Amundsen, Dønski vgs.

Varamedlemmer:
Kirsten Fiskum, Naturfagsenteret, UiO
Kristian Weibye, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika

 

Vedtekter (pdf)

Årsrapporter og referat fra årsmøter