Om faggruppen

Faggruppen er åpen for alle som er interessert i formidling av kjemi.

  • Formålet med faggruppen er
    • å fremme kontakt og samarbeid mellom miljøer som er opptatt av kjemiformidling
    • å være et forum hvor kjemifaget, kjemiens plass i naturfag, læreplaner, lærebøker og eksamen kan diskuteres aktivt
    • å påvirke kjemiundervisningen i skolen
    • å fremme faglig og pedagogisk utvikling i norsk kjemiundervisning, arrangere samlinger og konferanser for kjemilærere og lærere som underviser i naturfag

Faggruppen for kjemiundervisning ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 13. april i 2012.

Innmelding
Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for kjemiundervisning».

Kontakt  e-post: undervisning@kjemi.no.

Siste nytt?

Innkalling til årsmøte 9. februar 2023

Besøk vår Facebookside

Kort om faggruppen

I 2022 består styret i faggruppen av

Leder: Svein Tveit, Seksjon for kjemididaktikk, Universitetet i Oslo
Nestleder: Kirsti Marie Jegstad, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet
Kasserer: Kristian J. Steffensen, Røyken vgs, Røyken.
Styremedlem: Atle Ivar Olsen, Nord Universitet, Nesna.
Styremedlem: Live Janicke Bruseth, Langhaugen vgs, Bergen.

Varamedlemmer:
Kirsten Fiskum, Naturfagsenteret, UiO
Asbjørn Aarflot, Stavanger katedralskole

Vedtekter (pdf)

Les om årsmøter