Innkalling til årsmøte 13.2.24

Tid: Tirsdag 13. februar, 2024, kl. 18.30-20.30. Årsmøtet begynner kl 19.50.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, og alle medlemmer i faggruppen vil motta saksliste på epost en uke før årsmøtet.
I forkant av møtet holdes det to foredrag for faggruppens medlemmer. Foredragene er også åpne for andre medlemmer av NKS.
Påmelding: https://nettskjema.no/a/392226
Sted: Zoom. Zoomlenken sendes ut på epost samme dag som møtet holdes.

18.30: Velkommen ved faggruppen

18.35 – 19.05: «Kontekstbasert kjemi – en måte å øke elevers og studenters interesse for kjemi ved hjelp av relevante sammenhenger», ved Karolina Broman, dosent i kjemididaktik ved Umeå Universitet. https://www.umu.se/personal/karolina-broman/

I denne presentasjonen vil kontekstbasert kjemiundervisning på ungdomsskolen, videregående skole og universitetet bli diskutert med utgangspunkt i å øke ungdommers interesse for og læring av kjemi. Med eksempler fra både egen og andres forskning, diskuteres det hvordan hverdagsnære sammenhenger, såkalte kontekster, kan lette fremhevingen av kjemien også utenfor klasserommet. Fra ulike prosjekter, alt fra utviklingen av et kontekstbasert læremiddel i kjemi for ungdomsskolen (Din Kemi, www.dinkemi.se), via videregåendeelevers problemløsningsevne av åpne kontekstbaserte oppgaver, til universitetsstudenters behov for å knytte kjemikunnskapene til sitt fremtidige yrkesliv, oppsummeres både muligheter og hindringer for en undervisningstilnærming som går fra å fokusere bare på fakta til å se større sammenhenger, fra «content-based to context-based chemistry».

19.05 – 19.50: «Praktisk arbeid i kjemi – læring og vurdering» ved Bjørn Eidem, lektor ved Thora Storm videregående skole

Del 1, teori og praksis: Læreplanene er fylt av praktisk rettede kompetansemål. Alle kjemilærere er klar over at praktisk arbeid er kjempeviktig, men vi må fortsatt bruke mye tid på å arbeide med teorien bak det praktiske for at elevene skal få nok faglig forståelse til at de klarer å tolke og beskrive hva som skjer i de praktiske forsøkene. I denne delen skal jeg vise noen eksperimenter som jeg bruker både i kjemi 1 og kjemi 2 for å forklare forskjellige fenomener og for å sette teorien inn i en praktisk kontekst. Beskrivelser av eksperimentene blir delt med deltakerne.

Del 2, vurdering av praktisk arbeid: I læreplanene for både kjemi 1 og 2 er det flere kompetansemål som går direkte på praktiske ferdigheter. Ofte blir den formelle vurderingen av praktisk arbeid skjøvet litt til siden for det teoretiske, siden den teoretiske fagkunnskapen og ferdigheter som beregninger, refleksjon og evne til å se sammenhenger er enklere å vurdere formelt (i tillegg til at det er mindre tidkrevende). I denne delen skal jeg dele erfaringer fra egen og andres undervisning om hvordan vi har vurdert praktisk arbeid, og forsøkt å «bake» det inn i vanlige vurderingssituasjoner.

19.50 – 20.30 Årsmøtet til NKS faggruppe for kjemiundervisning ved Svein Tveit, styreleder i Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for kjemiundervisning