Innkalling til årsmøte 13.2.24

Tid: Tirsdag 13. februar, 2024, kl. 18.30-20.30. Årsmøtet begynner kl 19.50.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, og alle medlemmer i faggruppen vil motta saksliste på epost en uke før årsmøtet.
I forkant av møtet holdes det to foredrag for faggruppens medlemmer. Foredragene er også åpne for andre medlemmer av NKS.
Påmelding: https://nettskjema.no/a/392226
Sted: Zoom. Zoomlenken sendes ut på epost samme dag som møtet holdes.

18.30: Velkommen ved faggruppen

18.35 – 19.05: «Kontekstbasert kjemi – en måte å øke elevers og studenters interesse for kjemi ved hjelp av relevante sammenhenger», ved Karolina Broman, dosent i kjemididaktik ved Umeå Universitet. https://www.umu.se/personal/karolina-broman/

I denne presentasjonen vil kontekstbasert kjemiundervisning på ungdomsskolen, videregående skole og universitetet bli diskutert med utgangspunkt i å øke ungdommers interesse for og læring av kjemi. Med eksempler fra både egen og andres forskning, diskuteres det hvordan hverdagsnære sammenhenger, såkalte kontekster, kan lette fremhevingen av kjemien også utenfor klasserommet. Fra ulike prosjekter, alt fra utviklingen av et kontekstbasert læremiddel i kjemi for ungdomsskolen (Din Kemi, www.dinkemi.se), via videregåendeelevers problemløsningsevne av åpne kontekstbaserte oppgaver, til universitetsstudenters behov for å knytte kjemikunnskapene til sitt fremtidige yrkesliv, oppsummeres både muligheter og hindringer for en undervisningstilnærming som går fra å fokusere bare på fakta til å se større sammenhenger, fra «content-based to context-based chemistry».

19.05 – 19.50: «Praktisk arbeid i kjemi – læring og vurdering» ved Bjørn Eidem, lektor ved Thora Storm videregående skole

Del 1, teori og praksis: Læreplanene er fylt av praktisk rettede kompetansemål. Alle kjemilærere er klar over at praktisk arbeid er kjempeviktig, men vi må fortsatt bruke mye tid på å arbeide med teorien bak det praktiske for at elevene skal få nok faglig forståelse til at de klarer å tolke og beskrive hva som skjer i de praktiske forsøkene. I denne delen skal jeg vise noen eksperimenter som jeg bruker både i kjemi 1 og kjemi 2 for å forklare forskjellige fenomener og for å sette teorien inn i en praktisk kontekst. Beskrivelser av eksperimentene blir delt med deltakerne.

Del 2, vurdering av praktisk arbeid: I læreplanene for både kjemi 1 og 2 er det flere kompetansemål som går direkte på praktiske ferdigheter. Ofte blir den formelle vurderingen av praktisk arbeid skjøvet litt til siden for det teoretiske, siden den teoretiske fagkunnskapen og ferdigheter som beregninger, refleksjon og evne til å se sammenhenger er enklere å vurdere formelt (i tillegg til at det er mindre tidkrevende). I denne delen skal jeg dele erfaringer fra egen og andres undervisning om hvordan vi har vurdert praktisk arbeid, og forsøkt å «bake» det inn i vanlige vurderingssituasjoner.

19.50 – 20.30 Årsmøtet til NKS faggruppe for kjemiundervisning ved Svein Tveit, styreleder i Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for kjemiundervisning

Innkalling til årsmøte 9.2.23

Tid: Torsdag 9. februar, 2023, kl. 18-20.
I forkant av årsmøtet blir det to foredrag for faggruppens medlemmer. Årsmøtet starter kl. 19.30.
Sted: Zoom. Alle medlemmer i faggruppen vil motta zoomlenke på e-post sammen med saksliste en uke før møtet.

18.00: Velkommen ved faggruppen

18.05–18.50: «Conceptions of bonding», Keith S. Taber, University of Cambridge
Whilst working as a teacher Keith S. Taber earned his master’s degree (MSc) for research into girls’ under-representation in physics and his doctorate (PhD) for research into conceptual development in chemistry. Dr. Taber joined the Faculty of Education at the University of Cambridge in 1999 where he still works as an Emeritus Professor in Science Education. Keith S. Taber has done an extensive amount of research related to learning in chemistry, physics, and science more generally, and has published a huge number of articles and books on the subject. Keith Taber was the Royal Society of Chemistry’s Education Award Winner 2014, an award made «For extensive research that has contributed significantly to the teaching and learning of chemistry concepts».

Sammendrag
It is well known that learners are often found to hold alternative conceptions (‘misconceptions’) that do notmatch the scientific models met in the curriculum. This talk will focus on some common alternative ideas that have been elicited from learners in the topic of chemical bonding and some closely related concepts (such as chemical stability and ionization energy). These conceptions relate to abstract entities (electrons, ions, atoms,molecules) that students never directly experience in their everyday lives, raising the question of whether teaching approaches are actually contributing to the development of some of these alternative ways of
thinking.
The talk will very briefly consider the nature of student alternative conceptions (in particular, the range of characteristics of reported conceptions), and possible sources of such alternative ways of thinking. This will provide a background for discussing some common alternative conceptions related to chemical bonding and associated topics.
The research providing the examples discussed was largely carried out in England, although findings have been reflected in work carried out in a number of other countries. However, we would expect cultural factors to influence the development of student thinking, so it is reasonable to conjecture that learners in the Norwegian context (e.g., language of instruction, curriculum, common teaching practices) will likely show both similarities and differences regarding the alternative conceptions that commonly develop compared to those elsewhere. Colleagues at the seminar may wish to reflect on the extent to which the learners they work with share the same ways of thinking as those discussed in the talk.

18.50 – 19.30: «Hjelp til selvhjelp – sikkerhet i naturfag- og kjemiundervisningen», Kirsten Fiskum,
Naturfagsenteret og Karoline Fægri, Seksjon for kjemididaktikk, Kjemisk institutt, begge ved UiO Kjemikaliesikkerhet er utfordrende for mange skoler. I denne sesjonen blir du bedre kjent med nettstedet https://chesse.org/no. Chemical Safety in Science Education (CheSSE) er en nettressurs om kjemikaliesikkerhet i skolens naturfag- og kjemiundervisning. Her finner du blant annet informasjon om hva som må til for å ha et godt HMS-system for skolens kjemi- og naturfagundervisning, anbefalinger om forsvarlig oppbevaring, merking, bruk og avfallshåndtering av kjemikalier, og prinsipper for risikovurdering
av forsøk og aktiviteter. Vi gir tips om hvordan nettstedet kan brukes og det blir tid til å bli bedre kjent med hva som finnes på https://chesse.org/no.
Nettstedet er utviklet i Erasmus+ prosjektet Online Resources for Chemical Safety in Science Education. I tillegg til Seksjon for kjemididaktikk og Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, er Universitetet i Helsinki, Universitetet i Ljubljana og Stockholm Universitet deltakere i prosjektet.

19.30–20.00 Årsmøte i NKS faggruppe for kjemiundervisning ved Svein Tveit, leder i Norsk Kjemisk
Selskap faggruppe for kjemiundervisning
Saksliste for årsmøtet sendes på e-post til alle medlemmer i faggruppen en uke før møtet.

Digitalt høstarrangement 20.9.22

Udir har publisert eksempeloppgaver for kjemi 2. Styret i faggruppa inviterer til høstarrangement for kjemilærere og andre interesserte, om kjemieksamen. Vi ønsker alle som er interessert i eksamen velkommen til diskusjon rundt oppgavesettet.

Tid: Tirsdag 20. september kl 18.00-20.00

Sted: Zoom. Invitasjon blir sendt ut til de som er påmeldt.

Program: Randi Røine fra Utdanningsdirektoratet (Udir) vil på høstarrangementet ha et innlegg om hvordan Udir ser for seg eksamen i kjemi 2 fremover. Etter innlegget vil hun svare på spørsmål angående eksamen knyttet til ny læreplan. Det blir deretter tid til til diskusjoner i grupper og i plenum.

Styret i faggruppa oppfordrer deg som vil delta på møtet til å jobbe med oppgavene i forkant. Du finner oppgavene her: Eksempeleksamen

Udir har en questback der de etterspør tilbakemelding på oppgavetypene.

Er det oppgaver du synes er spesielt gode eller interessante? Hvorfor?
Er det noen oppgaver du synes var utfordrende, eller som du synes burde endres? Hvorfor?

I tillegg til de spørsmålene Udir stiller, vil styret sende inn et notat på vegne av medlemmene.

Er det noen oppgavetyper som mangler?
Er det noe med formen som skulle vært annerledes?
Har vi innspill til Udir om prosessen?

Påmelding

Påmelding til Høstarrangementet 2022 – NKS faggruppe for kjemiundervisning