Digitalt høstarrangement 20.9.22

Udir har publisert eksempeloppgaver for kjemi 2. Styret i faggruppa inviterer til høstarrangement for kjemilærere og andre interesserte, om kjemieksamen. Vi ønsker alle som er interessert i eksamen velkommen til diskusjon rundt oppgavesettet.

Tid: Tirsdag 20. september kl 18.00-20.00

Sted: Zoom. Invitasjon blir sendt ut til de som er påmeldt.

Program: Randi Røine fra Utdanningsdirektoratet (Udir) vil på høstarrangementet ha et innlegg om hvordan Udir ser for seg eksamen i kjemi 2 fremover. Etter innlegget vil hun svare på spørsmål angående eksamen knyttet til ny læreplan. Det blir deretter tid til til diskusjoner i grupper og i plenum.

Styret i faggruppa oppfordrer deg som vil delta på møtet til å jobbe med oppgavene i forkant. Du finner oppgavene her: Eksempeleksamen

Udir har en questback der de etterspør tilbakemelding på oppgavetypene.

Er det oppgaver du synes er spesielt gode eller interessante? Hvorfor?
Er det noen oppgaver du synes var utfordrende, eller som du synes burde endres? Hvorfor?

I tillegg til de spørsmålene Udir stiller, vil styret sende inn et notat på vegne av medlemmene.

Er det noen oppgavetyper som mangler?
Er det noe med formen som skulle vært annerledes?
Har vi innspill til Udir om prosessen?

Påmelding

Påmelding til Høstarrangementet 2022 – NKS faggruppe for kjemiundervisning