Medlemskap i Norsk Kjemisk Selskap

Alle med interesse for kjemi kan bli medlem. Basiskontingenten er for tiden kr. 400,- pr. år, kr. 200,- (over 67 år) , kr. 100,- (under 26 år). )
I tillegg kommer eventuelle medlemskap i faggrupper, som koster kr 25,- pr faggruppe pr år.
NKS har også konsern- og bedriftsmedlemmer. For disse gjelder egne satser.

Medlemskapet inkluderer tidsskriftet “KJEMI”. Bladet sendes til medlemmer som er bosatt i Norden. Om du kun vil lese bladet KJEMI på nett, kan melde fra om dette. Du kan da lese vårt tidsskrift på adressen  www.kjemidigital.no

All kommunikasjon med selskapet skjer via epost. Vi sender også kontingentkrav ut via epost.

Endre adresse eller faggruppe?    Gå til Adresseendring .

Spørsmål om medlemskap? Utmelding? Send en epost til medlem@kjemi.no


Innmeldingskjema

Om du ønsker ungdoms- eller honnør-medlemskap

Innmeldingskjema for utskrift (pdf)