Styret for NKS-Østfold avdelingen

Leder: Hanne Kolsrud Hustoft, NMBU, e-post hannehustoft@yahoo.no

Varaleder: Kirsti Eikenes, Inspiria, e-post kirsti.eikenes@inspiria.no

Sekretær: Simon Simonsen, Borregaard, e-post simon.simonsen@borregaard.com

Styremedlem: Maria Hurrød, Høgskolen i Østfold