Adresseendring

Melding av endringer i ditt medlemskap i Norsk Kjemisk Selskap sendes inn ved hjelp av dette skjemaet.

Oppgi en epost-adresse. Selskapet bruker epost i sin kontakt med sine medlemmer. Vi sender også kontingentkrav ut via epost.

Epost-adressen du oppgir her vil bli din offisielle epost-adresse ift NKS fra nå av.

Ikke obligatorisk, men gjør det lettere å finne deg