En spennende historie

Norsk kjemisk selskap har en spennende historie.

Norsk Kjemisk Selskap ble stiftet i 1893 og har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora.

Noen høydepunkt

Odd Hassel (1897 – 1981) fikk nobelprisen i kjemi i 1969 sammen med Sir Derek Barton «for sin innsats for konformasjonsbegrepets utvikling og anvendelse innen kjemien».

NKS tok i 1967  initiativet til «Hasselforelesningene» . Forelesningene arrangeres av en komité på fire medlemmer. To medlemmer oppnevnes av Kjemisk institutt, UiO og to av Norsk kjemisk selskap.

Ellen Gleditch   (1879-1968)  studerte radioaktivitet hos Marie Curie i Paris og ble Norges første autoritet innen dette feltet.  Hun var professor i uorganisk kjemi fra 1929 til 1946 og som det, Norges andre kvinnelige professor.

Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) og Peter Waage  (1833-1900) foreslo i 1864  massevirkningsloven. Den  den eneste kjemilov stilt opp av nordmenn.

Goldberg og Waage medaljen: Norsk Kjemisk Selskaps medalje til minne om Guldberg og Waages massevirkningslov.  Medaljen ble innstiftet 11. mars 1964 i forbindelse med selskapets feiring av 100-års dagen for Guldbergs og Waages oppdagelse av massevirkningsloven. Odd Hassel var den første mottaker av medaljen.

Er du opptatt av kjemiens historie? Ta kontakt med faggruppen med samme navn.