www.kjemidigital.no

KJEMIdigitalt

Digital utgave av KJEMI

KJEMI finner du nå på www.kjemidigital.no

Tidsskriftet KJEMI er nå digitalisert – i første omgang tilbake til utgave 6 – 2010.

Reservasjon mot papirutgave

Dersom du kun ønsker å lese den digitale utgaven heretter: Send en e-post til medlem@kjemi.no og oppgi fullt navn og epost. Du får du ikke papirutgaven i postkasssen.