Yaras Birkelandpris i kjemi for 2022

Yaras Birkelandpris deles ut på grunnlag av et doktorgradsarbeid utført ved et norsk universitet. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi.
Prisen består av et pengebeløp på kr 100 000 og et diplom. Prisutdelingen skjer i forbindelse med Birkelandjubileet 20. september 2022.
Aktuelle kandidater må ha avlagt doktorgrad i løpet av de tre siste år. Avhandlingen skal være i samsvar med den ånd som man finner i Kristian Birkelands forskning. Nøkkelord i dette er blant annet: innovasjon, grensesprengende, nyskapende, kobling mellom teori og empiri, tverrfaglighet, teknologisk nyvinning, industriell anvendelse, miljørelevans.
Forskningsgrupper, veiledere og fast vitenskapelige ansatte ved et norsk universitet kan fremme forslag. Forslaget skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en fyldig beskrivelse av doktorgradsarbeidet og en vurdering av arbeidets relevans innenfor dagens forskning. Kopi av doktoravhandlingen skal vedlegges som et pdf dokument.
Forslag sendes til Norsk Kjemisk Selskap innen
15. mai 2022.
e-postadresse: stian.svelle@kjemi.uio.no

Yaras Birkelandpris i kjemi for 2017

yara-pris-2017

Yaras Birkelandpris deles ut på grunnlag av et doktorgradsarbeid utført ved et norsk universitet. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi.
Prisen består av et pengebeløp på kr 100 000 og et diplom. Prisutdelingen skjer i forbindelse med Birkelandjubileet 14. juni 2017.
Aktuelle kandidater må ha avlagt doktorgrad i løpet av de to siste år. Avhandlingen skal være i samsvar med den ånd som man finner i Kristian Birkelands forskning. Nøkkelord i dette er blant annet: innovasjon, grensesprengende, nyskapende, kobling mellom teori og empiri, tverrfaglighet, teknologisk nyvinning, industriell anvendelse, miljørelevans.
Forskningsgrupper, veiledere og fast vitenskapelige ansatte ved et norsk universitet kan fremme forslag. Forslaget skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en fyldig beskrivelse av doktorgradsarbeidet og en vurdering av arbeidets relevans innenfor dagens forskning. Kopi av doktoravhandlingen skal vedlegges som et pdf dokument.
Forslag sendes til Norsk Kjemisk Selskap innen
31. januar 2017.
e-postadresse: harald.walderhaug@kjemi.uio.no

PCCPs pris for yngre forskere

Mange kjenner tidsskriftet PCCP, men færre vet kanskje at Norsk kjemisk selskap er medeier og høster profitt fra foretaket. For hver artikkel som publiseres fra Norge mottar NKS for tiden 160 pund. Selv etter Brexit er det penger som kommer godt med. Jeg oppfordrer derfor alle som publisererer innen fysikalsk kjemi, kjemisk fysikk og biofysikalsk kjemi om å vurdere PCCP neste gang.

For første gang utlyser PCCP i år en pris for yngre forskere «PCCP Emerging Investigator Lectureship». Jeg oppfordrer alle til å identifisere og støtte aktuelle kandidater til å søke.

Søknadsfristen er 2. september.

Les mer på blogs.rsc.org/cp.

Vennlig hilsen Einar Uggerud
Norsk representatnt i eierskapsstyret for PCCP

Mer informasjon

Om PCCP fra NKS

Journalen PCCPs nettside