Foredrag med Reidun Renstrøm 1. september 2021

Velkommen til årets første møte i Faggruppen for kjemiens historie

Alle med interesse for kjemiens og fysikkens historie er velkomne!

Møtet finner sted ved NTNU i Trondheim, Auditorium R6 i Realfagbygget (inngang rett ved trapp opp/ned til kantina). Det er også mulig å delta på Zoom.

Tid: 15.30-16.15 (foredrag)

Vi avslutter møtet med pizza (påmelding kreves)

Meld deg på her innen 29. august (så vet vi om du kommer til R6 eller deltar på Zoom, og om du skal ha pizza): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZZ11dSQTlBlpMI1l0oBc-RxRJfxxc47NQDxd_6CtGHRuEjA/viewform?usp=sf_link

Foredragsholder: Førsteamanuensis Reidun Renstrøm, Universitetet i Agder.

Renstrøm har hovedfag i kvantefysikk og doktorgrad i kvantefysikkens utvikling. Hun har bidratt til en rekke bøker i fysikk og fysikkdidaktikk. I fjor utga hun, sammen med Therese Renstrøm, Innføring i fysikk, en lærebok der framstillingen av fysikkens teorier er integrert med en innføring i teorienes historie og utvikling.

 

Sammendrag

Fra katodestråler til en kvantemodell for atomet

Det har ikke manglet på anbefalinger fra fysikere om å integrere vitenskapshistorie i undervisningen for at studentene skal oppnå bedre forståelse i og om naturvitenskap. Kvantefysikeren Leon Rosenfeld skrev i 1936 i forordet til en bok om kvantefysikkens utvikling at en historisk tilnærming er nødvendig for å forstå en teoris rekkevidde og slagkraft. Filosofen og fysikere Ernst Mach begrunnet i hans lærebok i mekanikk fra slutten av 1800-tallet den historiske tilnærming med at historiske undersøkelser av teorier fremmer ikke bare forståelsen av det som finnes i dag, men introduserer oss også for nye muligheter. Ifølge Albert Einstein hadde denne læreboka stor betydning for at han våget å utfordre datidens dogmer i den klassiske mekanikken. Andre har lagt vekt på at dersom naturfagundervisningen ikke inneholder en god porsjon vitenskapshistorie, vil studentene ikke oppdage at naturvitenskap er en menneskelig aktivitet. Min egen erfaring er at ved å integrere fysikkens historie i fysikkundervisningen forstår studentene hva fysikk er. Studentene selv legger mest vekt på at oppdagelseshistoriene gjorde fysikken mer interessant og spennende.

Utforskningen av katodestrålen på slutten av 1800-tallet kom til å endre fysikken og kjemien på en måte ingen i sin villeste fantasi kunne forutse. Jeg har valgt å presentere denne utviklingen i foredraget fordi den er interessant og fordi den får frem hvor stor rolle tilfeldigheter noen ganger har spilt i vitenskapens historie.

Årsmøtet 2020

På grunn av pandemien har vi valgt ikke å arrangere noe fysisk møte i 2020. Årsmøtet ble avholdt per epost.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Pedersen og Leiv Sydnes er på valg. Sydnes tar gjenvalg i to nye år. (https://www.uib.no/en/persons/Leiv.K..Sydnes)

I stedet for Pedersen innstiller valgkomiteen Jonas Persson for to år (https://www.ntnu.no/ansatte/jonas.persson)

Forslag til ny valgkomité: Bjørn Pedersen, Truls Grønneberg og Yngve Stenstrøm. Valgkomiteen velges på nytt etter ett år.

 

Årsmøtet 2019

Årsmøte i faggruppen for kjemiens historie avholdes Tirsdag 29. oktober. Møtet avholdes på Skolelaboratoriet på Kjemisk institutt, UiO.

Program
13:00-13:05 Åpning
13:05-13:15 Årsmelding for 2018.
13:15-13:45 Bjørn Pedersen: Hassels utdanning
13:45-14:30 Ragnar Bye: Hassels titreringsmetode.
14:30-15:00 Valg: Ragnar Bye og Annette Lykknes er på valg for perioden fra 1/1-20 til 31/12-20.
15:00-16:30 Kaffe.

Årsmøtet 2018

Årsmøtet i faggruppen holdes under det 21. Landsmøtet i kjemi på Lillestrøm 16. – 18. oktober. (se http://kj-gibbs.uio.no/nks/ )

Faggruppen har en egen sesjon tirsdag 16.10 mellom 15:00 og 18:00.

Vi feirer 50 årsjubileet for Odd Hassels Nobelpris (i 2019) og Otto Bastiansens 100-årsdag. (Bastiansen var Hassels elev og etterfølger i Hassels professorat i fysikalsk kjemi ved UiO.)

Bjørn

Årsmøtet 2017

Aarsmote17-mindre

Årsmøtet 2017 i faggruppen ble holdt i Kjemibygningen VU 27
torsdag 9. november fra 14:00 til 16:30.

Program

14:00-14:10    Åpning.

14:10-14:15    Årsmelding for 2016 (utlagt på faggruppens hjemmeside).

14:15-15:00    Arvid Mostad: Kalsium regulerer også aldersfenomener. Men forkalket blir vi neppe.

15:00-15:15    Valg: Ragnar Bye og Annette Lykknes er på valg for perioden fra 1/1-18 til 31/12 -19.

15:15-15:45    Annette Lykknes: Om å arrangere en internasjonal konferanse om kjemiens historie: 11ICHC.

15:45-16:00    Ragnar Bye: Om å delta i en internasjonal konferanse om kjemiens historie: 11ICHC.

16:00-16:30 Kaffe med kringle.