Styret

Styret for faggruppen for kjemiens historie består av

Professor Annette Lykknes, Institutt for lærerutdanning, NTNU (leder, på valgt i 2021)

Professor Bjørn Pedersen, Kjemisk institutt, UiO (nestleder, på valg 2020)
Professor Ragnar Bye, Farmasøytisk institutt, UiO (styremedlem, på valg 2021)
Professor Leiv Sydnes, Kjemisk institutt, UiB (styremedlem, på valg 2020)