Styret

Styret for faggruppen for kjemiens historie består av

Professor Annette Lykknes, Institutt for lærerutdanning, NTNU (leder, på valg i 2021)

Dosent Jonas Persson, Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi ved NTNU (nestleder, på valg 2022)
Professor Ragnar Bye, Farmasøytisk institutt, UiO (styremedlem, på valg 2021)
Professor Leiv Sydnes, Kjemisk institutt, UiB (styremedlem, på valg 2022)

Valgkomité:

Bjørn Pedersen, Truls Grønneberg, Yngve Stenstrøm