Styret

Styret for faggruppen for kjemiens historie består av

Professor Bjørn Pedersen,
Kjemisk institutt, UiO (leder, på valg 2018)
Professor Ragnar Bye,
Farmasøytisk institutt, UiO (nestleder, på valg 2019)
Professor Leiv Sydnes,
Kjemisk institutt, UiB (styremedlem, på valg 2018
Førsteamanuensis Annette Lykknes,
Institutt for kjemi, NTNU (sekretær, på valg 2019)

Vararepresentant
Førsteamanuensis Vivi Ringnes,
Skolelaboratoriet kjemi, UiO (på valg 2018)

Valgkomite (på valg 2018):
Professor Lars Skattebøl og professor Arvid Mostad, begge ved Kjemisk institutt, UiO.