Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Norsk Kjemisk Selskap - Faggruppe for Kjemiundervisning


undervsining-300 (35K)

Aktuelt

Undersøkelse om gruppestørrelse i Kjemi

Vi har tidligere hatt en undersøkelse om gruppestørrelse i kjemi på vgs. For at den skal ha større tyngde i det videre arbeidet med å sette tak på antall elever i kjemigruppene ønsker vi flere svar! Dersom du ikke alt har svart på den setter vi pris på om du tar deg tid til å ta den. Del med dine kjemikolleger på egen og andre skoler! Gå til undersøkelsen

 

Om faggruppen

Faggruppen for kjemiundervisning ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 13. april i 2012.

Innmelding

Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for "Faggruppe for kjemiundervisning".

Kontakt

May Britt Stjerna og Kirsten Fiskum, e-post: kjemilarerforeningen@gmail.com.

Kort om faggruppen

Styret i faggruppen består av
May Britt Stjerna - leder
Svein Tveit - nestleder
Kristian J Steffensen - økonomiansvarlig
Asbjørn Aarflot - styremedlem
Veronica Tørfoss - styremedlem
Atle Ivar Olsen - varamedlem
Kirsten Fiskum - varamedlem

Faggruppen er åpen for alle som er interessert formidling av kjemi.

    Formålet med faggruppen er
  • å fremme kontakt og samarbeid mellom miljøer som er opptatt av kjemiformidling
  • å være et forum hvor kjemifaget, kjemiens plass i naturfag, læreplaner, lærebøker og eksamen kan diskuteres aktivt
  • å påvirke kjemiundervisningen i skolen
  • å fremme faglig og pedagogisk utvikling i norsk kjemiundervisning, arrangere samlinger og konferanser for kjemilærere og lærere som underviser i naturfag

Det arrangeres et landsmøte med faglig innhold i oktober hvert år, samt regionale fora rundt vårens Kjemi 2 eksamen.

Vedtekter (pdf).

Årsrapport 2012

Referat fra årsmøtet i 2012

Les om årsmøter

 


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster