Aktuelt

Undersøkelse om gruppestørrelse i Kjemi

Vi har tidligere hatt en undersøkelse om gruppestørrelse i kjemi på vgs. For at den skal ha større tyngde i det videre arbeidet med å sette tak på antall elever i kjemigruppene ønsker vi flere svar! Dersom du ikke alt har svart på den setter vi pris på om du tar deg tid til å ta den. Del med dine kjemikolleger på egen og andre skoler!
Gå til undersøkelsen.

Siste fra vår facebook side:

5 days ago

NKS' faggruppe for kjemiundervisning  - Kjemilærerforeningen

The smell of rain💧☔ ... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

NKS' faggruppe for kjemiundervisning  - Kjemilærerforeningen

Se på denne, og ha en god 17.mai!🇳🇴

Universitetet i Oslo (UiO)
Beskytt kloden! Dropp heliumballonger 🌎🇸🇯️️️
... See MoreSee Less

View on Facebook

 

Om faggruppen

Faggruppen for kjemiundervisning ble formelt opprettet på Norsk Kjemisk Selskaps rådsmøte 13. april i 2012.

Innmelding
Allerede medlem av NKS? Send en epost til medlem@kjemi.no og skriv at du vil bli medlem av faggruppen.

Ikke medlem av NKS? Meld deg inn i NKS og kryss av for «Faggruppe for kjemiundervisning».

Kontakt
May Britt Stjerna og Kirsten Fiskum, e-post: kjemilarerforeningen@gmail.com.

Kort om faggruppen
Styret i faggruppen består av
May Britt Stjerna – leder
Svein Tveit – nestleder
Kristian J Steffensen – økonomiansvarlig
Asbjørn Aarflot – styremedlem
Veronica Tørfoss – styremedlem
Atle Ivar Olsen – varamedlem
Kirsten Fiskum – varamedlem

Faggruppen er åpen for alle som er interessert formidling av kjemi.

Formålet med faggruppen er

  • å fremme kontakt og samarbeid mellom miljøer som er opptatt av kjemiformidling
  • å være et forum hvor kjemifaget, kjemiens plass i naturfag, læreplaner, lærebøker og eksamen kan diskuteres aktivt
  • å påvirke kjemiundervisningen i skolen
  • å fremme faglig og pedagogisk utvikling i norsk kjemiundervisning, arrangere samlinger og konferanser for kjemilærere og lærere som underviser i naturfag

Det arrangeres et landsmøte med faglig innhold i oktober hvert år, samt regionale fora rundt vårens Kjemi 2 eksamen.

Vedtekter (pdf)

Les om årsmøter