Fra vår Facebook side

"En av gutta? Norske kvinnelige kjemiingeniører 1910-1944", Foredrag av Dr. Annette Lykknes, Institutt for lærerutdanning, NTNU

"Forventningene var store da Norges tekniske høiskole (NTH) ble etablert i 1910. NTH skulle være en akademisk institusjon som skulle være til “gavn” for Norges land og industri. De ferdige kandidatene skulle bygge landet gjennom å bidra til ny, vitenskapsbasert industri. I boka Akademi og industri så vi blant annet på hvordan de første kjemiprofessorene ved NTH formet sin identitet og sine roller mellom akademi og industri og hvilke profesjoner de første kullene av ingeniører gikk til.

Allerede høsten 1910 ble en kvinne tatt opp på kjemilinja på NTH. Ni år senere ble de første kvinnelige kjemiingeniørene uteksaminert. Kjemi var– sammen med arkitekt – den linjen som gjennom NTHs tidlige historie tiltrakk flest kvinnelige studenter. Til sammen 16 kvinner ble kjemiingeniører fram til 1944. Hva drev dem til studiet? Hva skjedde med dem etter endt utdanning? I en tid der ingeniørene ble sett på som helter som skulle bygge landet, hva formet de kvinnelige kjemiingeniørenes profesjonelle identitet, som første generasjons norsk-utdannede ingeniører generelt og som kvinnelige ingeniører spesielt?"

Vi serverer mat og drikke til sosialt lag etter foredraget!

Påmelding til Hilde Bjørkan, på e-post hilde.bjorkan@sintef.no eller telefon 93498615 senest 8. mai.

Velkommen
... See MoreSee Less

Foredrag av Annette Lykknes: En av gutta?

mai 10, 2017, 4:15pm - mai 10, 2017, 12:00pm

"En av gutta? Norske kvinnelige kjemiingeniører 1910-1944", Foredrag av Dr. Annette Lykknes, Institutt for lærerutdanning, NTNU "Forventningene var store da Norges tekniske høiskole (NTH) ble etab...

View on Facebook