Fra vår Facebook side

NKS Trondhjems avdeling inviterer medlemmer og andre interesserte til:

Årsmøte

og

foredrag med tema:
"Kjemiske fenomener og forståelsen av dem"
av lektor Jon Abraham Lie Leinæs

I hverdagen observerer vi kjemiske fenomener hele tiden. De fleste av oss tar observasjonene for gitt, vi er vant til å se dem. Når vi imidlertid observerer et kjemisk fenomen for første gang er den naturlige responsen å undre. Vi stiller oss selv spørsmål som: «Hvordan?» og «Hvorfor?». Svarene henter vi fra ulike kilder. Noen spør læreren, andre spør google, men de fleste av oss skaper sin egen forklaring. Forklaringene vi skaper selv har opprinnelse fra vår egen forståelse av lignende fenomener. Undersøkelser som er blitt gjort med et såkalt CCI-verktøy (Chemical Concept Inventory-test), viser at studenter helt opp på universitetsnivå har elementære mangler i sin forståelse av grunnleggende kjemi. Selv studenter som går førsteåret kjemi på NTNU har vist elementære mangler i sin grunnleggende kjemiforståelse (gjennom CCI undersøkelsen). En systematisering av CCI resultatene antyder at det finnes spesifikke misoppfatninger som går igjen i de ulike utvalgene av studenter/elever. Noen av disse resultatene vil bli presentert og diskutert i dette foredraget.


Vi serverer mat og drikke til sosialt lag etter foredraget!

Se vedlegg for mer informasjon.

Påmelding til Hilde Bjørkan, på e-post hilde.bjorkan@sintef.no eller telefon 93498615 senest 14. mars.

Velkommen!
... See MoreSee Less

Årsmøte og foredrag "Kjemiske fenomener og forståelsen av dem"

mars 16, 2017, 4:15pm - mars 16, 2017, 1:00pm

NKS Trondhjems avdeling inviterer medlemmer og andre interesserte til: Årsmøte og foredrag med tema: "Kjemiske fenomener og forståelsen av dem" av lektor Jon Abraham Lie Leinæs I hverdage...

View on Facebook