Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlemskap

Alle med interesse for kjemi kan bli medlem. Basiskontingenten er for tiden kr. 400,- pr. år, kr. 200,- (over 67 år) , kr. 100,- (under 26 år). )
I tillegg kommer eventuelle medlemskap i faggrupper, som koster kr 25,- pr faggruppe pr år.
NKS har også konsern- og bedriftsmedlemmer. For disse gjelder egne satser.

Medlemskapet inkluderer tidsskriftet "Kjemi". Bladet sendes til medlemmer som er bosatt i Norden.

Du kan reservere deg mot å få KJEMI tilsendt i posten og heller lese bladet på nettet, på www.kjemidigital.no
All kommunikasjon med selskapet skjer via epost. Vi sender også kontingentkrav ut via epost.

Les mer om selskapet    Adresseendring.

Spørsmål om medlemskap? Send en epost til medlem@kjemi.no

Innmeldingskjema 

Etternavn:
Fornavn:
E-post:
Født (dd.mm.åååå):

Les inn adresse. Bladet KJEMI sendes til denne adressen.

Adresse :
Adresse 2:
Postnr :
Poststed :
Tlf. :

Jeg ønsker kun å lese KJEMI på digital form, på nettet (sett kryss).

 

Jeg ønsker å bli registrert i følgende faggruppe(r):

(Kontingenten øker med kr. 25 pr. fagruppe du melder deg inn i.)

Faggruppe for Analytisk kjemi

Faggruppe for Katalyse

Faggruppe for Kjemiens historie

Faggruppe for Kjemiundervisning

Faggruppe for Kjemometri

Faggruppe for Kvantekjemi og Modellering

Faggruppe for Makromolekyl- og kolloidkjemi

Faggruppe for Matkjemi (Tidligere FENT)

Faggruppe for Organisk kjemi

Faggruppe for Uorganisk kjemi og materialkjemi

 

Innmeldingskjema for utskrift (pdf)

Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster