Litt om avdelingen

Litt om Trondhjems avdeling av Norsk kjemisk selskap

Norsk Kjemisk Selskap avdeling Trondhjem ble etablert i 1926. Før denne tid hadde miljøet i Trondheim først bestått som en kjemisk forening som eksisterte noen få år fra midten av 1890 tallet. Denne foreningen bestod av noen få personer, deriblant overlærer Wleügel, Schulerud, apoteker Hirsch, provisor Lindemann og Dr. Lindemann.

Norsk Kjemisk Selskap Avdeling Trondhjem sin klubbe, på baksiden står skrevet "Aluminium av Trondhjemslere".
Norsk Kjemisk Selskap Avdeling Trondhjem sin klubbe, på baksiden står skrevet «Aluminium av Trondhjemslere».

Ved opprettelsen av Norges Tekniske Høgskole i 1910 kom spørsmålet om å gjenopplive denne foreningen opp igjen. I 1921 henvendte Norsk Kjemisk Selskap sitt styre i Oslo seg til Trondheims miljøet for å få opprettet en avdeling her. Innbydelsen fra Norsk Kjemisk Selskap ble drøftet i Trondheims miljøet, som fant på det tidspunkt henvendelsen lite tilfredsstillende i og med at avdelingen bare skulle kunne opptre utetter et på generalforsamling i Oslo valgt styre, samt at man var i mot tilknytningen til Polyteknisk Forening. I starten av september 1923 ble det holdt et møte på Kjemiavdelingens kontor, hvor professor Harald Pedersen og Dr. Erik Solberg sammen med Kjemiavdelingens professorer (Collenberg, Lindeman, Riiber, og Schmidt-Nielsen) ble enige om å ta initiativ til stiftelsen av kjemikerforeningen i Trondhjem.

Den 20. September ble det sent brev til kjemikere i Trøndelag med oppfordring om å komme til et konstituert møte den 28. September i Harmoniens lokaler klokken 19:30. Oppropet var foruten de seks nevnte personer også underskrevet av statsråd Bernhard Brænne, fabrikkeier O. Erichsen, bryggerieier H. Jenssen og lektor Schulerud. Møte ble avholdt som planlagt den 28. September under ledelse av professor Schmidt-Nilsen, og opprettelsen av en frittstående avdeling i Trondheim ble besluttet. Følgende ble valgt til styret; Schmidt-Nielsen (formann), Dr. erik Solberg (viseformann), professor Harald Pedersen, provisor E.J. Michelet (kasserer) og dosent E. Berner (sekretær). Under det påfølgende møte ble det opplyst at foreningen alt hadde 61 medlemmer.

I 1925 tok imidlertid daværende formann professor P. Farup i Norsk Kjemisk Selskap saken igjen opp om å få etablert en landsomfattende forening, og det ble utarbeidet lover for en landsforening med styre sammensatt av representanter for avdelingene og uten tilknytning til Polyteknisk Forening. Forslaget ble behandlet på møte i Oslo den 20. februar 1926 av styrets medlemmer (prof. dr. P Farup, P. W. K. Bøckman, dr. K. Ingebrechtsen, dr. W. Holwe3ch, kjemiing. A. Ravnestad, Østfold Avdeling) samt representanter fra Den Kemiske Forening i Trondhjem (prof. dr. S. Schmidt-Nielsen og prof. dr. Harald Pedersen) og en representant fra Den Kemiske Forening i Bergen (prof. dr. T. Gaarder). Den foreslått nyorganiseringen av landsforeningen med avdeling i Bergen, Oslo, Trondheim og Østfold ble godkjent, og forslaget etterpå sendt til selskapets medlemmer for uravstemning. 12. april 1926 ble forslaget vedtatt etter å ha fått enstemmig støtte ved uravstemningen. 23. april 1926 ble forslaget vedtatt i Trondheim. 1. juli 1926 ble det telt 72 medlemmer i Trondhjems avdeling.

Trondhjems avdeling avholdt sine møter i Harmoniens lokaler som lå nær dagens Trondheim Torg. Men 27. januar 1942 brant dessverre de ærverdige lokalene ned, og møtene ble flyttet. I dag avholdes møtene i Kromaten kantine på Gløshaugen.