Årsmøtet 2020

På grunn av pandemien har vi valgt ikke å arrangere noe fysisk møte i 2020. Årsmøtet ble avholdt per epost.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Pedersen og Leiv Sydnes er på valg. Sydnes tar gjenvalg i to nye år. (https://www.uib.no/en/persons/Leiv.K..Sydnes)

I stedet for Pedersen innstiller valgkomiteen Jonas Persson for to år (https://www.ntnu.no/ansatte/jonas.persson)

Forslag til ny valgkomité: Bjørn Pedersen, Truls Grønneberg og Yngve Stenstrøm. Valgkomiteen velges på nytt etter ett år.

 

Årsmøtet 2019

Årsmøte i faggruppen for kjemiens historie avholdes Tirsdag 29. oktober. Møtet avholdes på Skolelaboratoriet på Kjemisk institutt, UiO.

Program
13:00-13:05 Åpning
13:05-13:15 Årsmelding for 2018.
13:15-13:45 Bjørn Pedersen: Hassels utdanning
13:45-14:30 Ragnar Bye: Hassels titreringsmetode.
14:30-15:00 Valg: Ragnar Bye og Annette Lykknes er på valg for perioden fra 1/1-20 til 31/12-20.
15:00-16:30 Kaffe.

Årsmøtet 2018

Årsmøtet i faggruppen holdes under det 21. Landsmøtet i kjemi på Lillestrøm 16. – 18. oktober. (se http://kj-gibbs.uio.no/nks/ )

Faggruppen har en egen sesjon tirsdag 16.10 mellom 15:00 og 18:00.

Vi feirer 50 årsjubileet for Odd Hassels Nobelpris (i 2019) og Otto Bastiansens 100-årsdag. (Bastiansen var Hassels elev og etterfølger i Hassels professorat i fysikalsk kjemi ved UiO.)

Bjørn

Årsmøtet 2017

Aarsmote17-mindre

Årsmøtet 2017 i faggruppen ble holdt i Kjemibygningen VU 27
torsdag 9. november fra 14:00 til 16:30.

Program

14:00-14:10    Åpning.

14:10-14:15    Årsmelding for 2016 (utlagt på faggruppens hjemmeside).

14:15-15:00    Arvid Mostad: Kalsium regulerer også aldersfenomener. Men forkalket blir vi neppe.

15:00-15:15    Valg: Ragnar Bye og Annette Lykknes er på valg for perioden fra 1/1-18 til 31/12 -19.

15:15-15:45    Annette Lykknes: Om å arrangere en internasjonal konferanse om kjemiens historie: 11ICHC.

15:45-16:00    Ragnar Bye: Om å delta i en internasjonal konferanse om kjemiens historie: 11ICHC.

16:00-16:30 Kaffe med kringle.