Årsmøtet 2019

Årsmøte i faggruppen for kjemiens historie avholdes Tirsdag 29. oktober. Møtet avholdes på Skolelaboratoriet på Kjemisk institutt, UiO.

Program
13:00-13:05 Åpning
13:05-13:15 Årsmelding for 2018.
13:15-13:45 Bjørn Pedersen: Hassels utdanning
13:45-14:30 Ragnar Bye: Hassels titreringsmetode.
14:30-15:00 Valg: Ragnar Bye og Annette Lykknes er på valg for perioden fra 1/1-20 til 31/12-20.
15:00-16:30 Kaffe.