Årsmøtet 2020

På grunn av pandemien har vi valgt ikke å arrangere noe fysisk møte i år. Vi satser på at situasjonen tillater minst ett møte med spennende program i løpet av 2021. I år avvikler vi årsmøtet per epost. Jeg ber de som har kommentarer til valgkomiteens innstilling om å melde fra til annette.lykknes@ntnu.no innen 12. november.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Pedersen og Leiv Sydnes er på valg. Sydnes tar gjenvalg i to nye år. (https://www.uib.no/en/persons/Leiv.K..Sydnes)

I stedet for Pedersen innstiller valgkomiteen Jonas Persson for to år (https://www.ntnu.no/ansatte/jonas.persson)

Styret vil konstituere seg selv ved første møte i 2021.

Forslag til ny valgkomité: Bjørn Pedersen og Truls Grønneberg (Yngve Stenstrøm som vara). Valgkomiteen velges på nytt etter ett år.