Årsmøtet 2020

På grunn av pandemien har vi valgt ikke å arrangere noe fysisk møte i 2020. Årsmøtet ble avholdt per epost.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Pedersen og Leiv Sydnes er på valg. Sydnes tar gjenvalg i to nye år. (https://www.uib.no/en/persons/Leiv.K..Sydnes)

I stedet for Pedersen innstiller valgkomiteen Jonas Persson for to år (https://www.ntnu.no/ansatte/jonas.persson)

Forslag til ny valgkomité: Bjørn Pedersen, Truls Grønneberg og Yngve Stenstrøm. Valgkomiteen velges på nytt etter ett år.