Årsmøtet 2017

Aarsmote17-mindre

Årsmøtet 2017 i faggruppen ble holdt i Kjemibygningen VU 27
torsdag 9. november fra 14:00 til 16:30.

Program

14:00-14:10    Åpning.

14:10-14:15    Årsmelding for 2016 (utlagt på faggruppens hjemmeside).

14:15-15:00    Arvid Mostad: Kalsium regulerer også aldersfenomener. Men forkalket blir vi neppe.

15:00-15:15    Valg: Ragnar Bye og Annette Lykknes er på valg for perioden fra 1/1-18 til 31/12 -19.

15:15-15:45    Annette Lykknes: Om å arrangere en internasjonal konferanse om kjemiens historie: 11ICHC.

15:45-16:00    Ragnar Bye: Om å delta i en internasjonal konferanse om kjemiens historie: 11ICHC.

16:00-16:30 Kaffe med kringle.