Industry Lecture

NKS teknisk-kjemiske forelesningsserie «Industry Lecture»

(«Chemical Innovations in Industry»)

I juni 1971 oppnevnte hovedstyret et utvalg bestående av direktør G. Baalsrud, siv.ing. J. Lothe og siv.ing. H.O. Bjøntegård for å forberede igangsettelsen av en årlig kjemisk-teknisk forelesning av innbudte kjente utenlandske vitenskapsmenn med industriell tilknytning. Allerede høsten samme år avga komitéen sin innstilling. Den gikk ut på at en slik forelesning skulle holdes hvert år i tilknytning til rådsmøtet og at forelesningen skulle etterfølges av en paneldiskusjon.
Forslag til foreleser kom tidligere fra hovedstyret i samråd med en komite oppnevnt av hovedstyret. Komiteen besørget også de praktiske detaljer omkring forelesningen.
I de senere år er denne ordningen endret til at en av faggruppene får i oppdrag av hovedstyret å finne egnet tema og foredragsholder.
Forelesningene er etter hvert blitt lagt til høsten.

Følgende forelesninger er blitt holdt:

1972: Professor J.C. Senez, Laboratoire de Chimie Bacterienne, Marseille, Frankrike.»Single Cell Proteins», Oslo, 3. mars 1972. (Komité: Direktør G. Baalsrud, siv.ing. J. Lothe og siv.ing H.O. Bjøntegård).

1973: Dr. M. Rutman, Instituto proteico industrial, Santiago, Chile, «New Uses of Resources from the Ocean». Forelesningen ble holdt i Bergen med styret i Bergen avdeling som komité 22. mai 1973.

1974: Professor C. Djerrassi, Stanford University, California, USA. «Chemical Population Control», Oslo, 29. mars 1974. (Komité: Professor L. Skattebøl, direktør G. Baalsrud og forskningssjef E. Høyland).

1975: Professor H. Pommer, Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen, Tyskland. «Tecknische Synthese von Feinchemikalien in der BASF», Oslo, 18. april 1975. (Komité: professor S.G. Terjesen, professor M. Trætteberg og siv.ing Aa. Alertsen).

1976: Professor B. Commoner, Washington University, St. Louis, USA. «The Environmental Impact of Chemical Industry», Oslo, 9. mars 1976. (Komité: Siv.ing. T. Bøckmann, professor H.M. Seip og professor L. Skattebøl).

1977: Dr. D.S. Cronan, Geology Dept., Imperial College of Science & Technology, London, England. «The Chemistry and Origin of Manganese Noduls on the ocean floor», Oslo, 26. april 1977. (Komité: Professor P. Kofstad og dr.phil.nat. H. Aschehoug).

1980: Professor Sir G. Wilkinson, Chemistry Dept., Imperial College of Science and Technology, London, England. «Homogenous Catalysis in the Chemical Industry».Forelesningen ble holdt i Oslo, Trondheim og Tromsø i tiden 1.-5. september 1980. (Komité: Avd.leder U. Blindheim, overingeniør S. Gulbrandsen og professor L. Skattebøl).

1981: Dr. H. Teitge, Chemische Werke Hüls AG, Tyskland. «The Chemical Industry of Western Europe in the Eighties – Difficulties and Opportunities of this industry».Forelesningen ble holdt i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø i tiden 14. – 18. september 1981.Komité: Overingeniør S. Gulbrandsen, universitetslektor S. Kolboe og direktør F. Hvistendahl).

1982: Professor B. Rånby, Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm, Sverige.»Bestandighet og nedbrytning av plast». Forelesningen ble holdt i Oslo, Bergen og Trondheim 7. – 9. september 1982. (Komité: Forskningssjef D. Slotfeldt-Ellingsen, dosent S. Ore, forskningssjef F.R. Kulås og utviklingssjef Ø.D. Johnsen).

1983: Direktør B. Åberg, Kabigen AB, Stockholm, Sverige. «Använding av genetisk ingeniörkonst i industrien». Forelesningen ble holdt i Oslo, 12. september 1983. (Komité: Overing. S. Gulbrandsen, professor S. Laland og seksjonssjef L. Korsnes).

1984: Professor G. Ertl, Institut für Physikalische Chemie, Universität Munchen, Munchen, Tyskland, «75 Years Haber-Bosch Prosess – on the Mechanism of Catalytic Ammonia Synthesis». Forelesningen ble holdt i Oslo, Tromsø og Porsgrunn 25. – 27. september 1984.(Komité: Dr.philos O.C. Bøckmann, professor K. Grjotheim og tekn.sjef. S. Ormberg).

1985: Professor J. Ugelstad, NTH, Trondheim, Norge. «Fremstilling og anvendelse av monodisperse polymerpartikler». Forelesningen ble holdt i Oslo 19. september 1985 i anledning tildeling av Guldberg-Waage medaljen og i Porsgrunn 25. september samme år. (Komité: professor K. Grjotheim og NKS hovedstyre).

1986: Professor B. J. Welch, University of Auckland, New Zealand, «Century of Aluminium Smelting 1986 – Spectacular Progress Leading to Major Challenges». Forelesningen ble holdt i Oslo 12. september 1986 og var et fellesarrangement med Norsk Metallurgisk Selskap i anledning dets 50-års jubileum. (Ansvarlig for arrangementet: Professor K. Grjotheim).

1987: Professor D. W. Levine, Institutt for bioteknologi, NTH, Trondheim, Norge. «The Biotechnology Revolution: An Established Industry with a New Potential». Forelesningen ble gitt i Oslo 11. desember 1987. (Ansvarlig for arrangementet: Professor K. Grjotheim).

1988:Professor A. Muan, Pennsylvania State University, USA, «Oxide Phases at High Temperatures: Academic and Industrial Perspectives». Forelesningen ble holdt i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø 16. – 22. september 1988. (Ansvarlig for arrangementet: professor K. Grjotheim).

1989: Dr. B. Price, Glaxo Group Research, England, «Antagonists of the Action of Histamine».Forelesningen ble gitt i Oslo og Trondheim 20. – 21. september 1989. (Komité: Professor L. Skattebøl, professor K. Undheim og forskn.dir. A.S. Berg).

1990: Forskningsdirektør, professor E. von Sydow, Nestle AB, Sverige, «Mat, kemi och människor». Forelesningen ble gitt i Oslo 11. september og Trondheim 13. september 1990. (Komité i Oslo: B. Bråthen, O. Kjølberg og Mats Tilset, i Trondheim: Lokalavdelingen).

1991: Forskningsdirektør, professor Sir J. Cadogan, British Petroleum, «Production and Use of Hydrocarbon – Where can Chemistry Lead us?». Forelesningen ble gitt i Oslo 14. november 1991. Forelesningen ble også holdt i Trondheim. (Komité: R. Lie, L. Skattebøl og E. Rytter).

1992: Forskningdirektør J. M. Bowman, Du Pont Fibers, USA, «Advances Composites: Shaping Tomorrow». Forelesningen ble gitt i Oslo 19. oktober 1992. (Ansvarlig for arrangementet: R. Lie).

1994: Direktør J. Wulff, Bayer AG, Tyskland, «Plant Protection in Discussion». Forelesningen ble gitt i Oslo 13. september 1994. (Ansvarlig for arrangementet: R. Lie.)

1995: Forskningssjef U. Palmquist, Borealis, Sverige, «Polyolefin production with coordination catalyst». Forelesningen ble gitt i Oslo 28. september 1995 senere i Bergen og Trondheim. (Ansvarlig for arrangementet: R. Lie med hjelp av O.H. Ellestad og K.J. Jeles.)

1996: Professor R. Noyori, Universitetet i Nagoya, Japan, «Asymmetric Catalysis: Science and Opportunities». Forelesningen ble gitt i Oslo 23. september 1996. (Ansvarlig for arrangementet: R. Lie og L. Skattebøl).

1997: Professor Per Lindberg, Astra Hässle AB, Sverige, «Development of Losec and Elucidation of its Mechanism of Action». Forelesningen ble gitt i Oslo 9. oktober 1997. (Ansvarlige for arrangementet: R. Lie, L. Skattebøl og Landsmøtet -97)

1998: Dr. Edith Flanigen, «Molecular Sieve Materials: A Historical Perpective». Forelesningen ble gitt i Oslo 4. september og i Bergen 8. september 1998. (Ansvarlige for arrangementet: R. Lie, L. Skattebøl)

2000: Professor Roger A. Sheldon, «The Role of Catalysis in Green Chemistry and Waste Minimisation». Forelesningen ble gitt i Oslo 14. mars og i Trondheim
15. mars 2000. (Ansvarlige for arrangementet: R. Lie, L. Skattebøl).

2001: Forskningsdirektør Jens Rostrup-Nielsen, «Utnyttelse av naturgass». Forelesningen ble gitt i Oslo 7. mai og i Trondheim 8. mai 2001

2002: Direktør Alf Bjørseth: Einsteins fotokinetiske effekt og dens industrielle anvendelse i Norge? Sted: Oslo, 10. sept., Trondheim, 11. sept. og Tromsø 12. sept. 2002

2003: Odd Hjelmeland, Reservoir Laboratories AS .Global industriutvikling basert på norsk kompetanse innen oljeteknolog. Foredraget ble holdt tirsdag den 7. oktober på NTNU og onsdag den 8. på Kjemisk inst., UiO, 2003

2004: Professor Klaus Unger, Johannes Gutenberg-Universität, Tyskland: «Design of novel silica adsorbents for proteomics – bridging the gap between material science, separation technology and life sciences.» Foredraget ble holdt tirsdag den 14. september, under det 17. Landsmøtet for Kjemi, Norges Varemesse, Lillestrøm, 2004

2005: Professor Richard Braatz, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Illinois at Urbana – Champaign:
‘Modelling of multiscale systems with examples from chemistry’. Foredraget ble holdt 25.10 på Kjemisk inst., UiO og i Trondheim ved NTNU den 27.10. 2005. Abstract (pdf)

2006: E. H. Stitt, Johnson Matthey Technical Centre, Billingham, UK.: ‘Cat in a Hot Tin Tube’. Foredraget ble holdt 30. mai ved NTNU i forbindelse med «12th Nordic Symposium on Catalysis». Abstract (pdf)

2007: Dr. Ingmar Wester, Raisio Benecol Ltd., Finland: ‘Plant stanol ester – chemistry and health benefits’.
Foredraget ble presentert på det 18. Landsmøte i kjemi, Lillestrøm, den 16. oktober. Abstract (pdf)

2008: Dr. Scott Brown, Cambridge Display Technology, Cambridge, U.K.: ‘Light from Organic Polymers – the Evolution of CDT’s Polymer OLED Technology’.
Foredraget ble presentert på Kjemisk institutt, UiO, den 16. oktober. Abstract (pdf)

2009: Gudbrand Rødsrud, Technology Director , Borregaard Ind. Ltd.: ‘Biorefinery and chemistry – possibilities and challenges in replacing petrochemicals with sustainable products from biomass’. Kjemisk institutt, UiO, 15. oktober 2009. Abstract (pdf)

2010: Dr. Phil. og Dr. Scient. Helge Kragh, Department of Science Studies, Aarhus universitet, Danmark: ‘»Argillium» and what followed: the intertwined industrial histories of aluminium and cryolite’. Kjemisk institutt, UiO, 14. oktober 2010. Abstract (pdf)

2011: Arne Berg, GE Healthcare: ‘In vivo diagnostika – Lett synlig kjemi’. 28.9.11 ifbm Landsmøtet i kjemi. Abstract (pdf)

2013: Baard Kaasa, Consultant at Scale Consult: ‘Why do we need inorganic chemistry in the oil and gas industry?’. NTNU, 31. januar 2013. Abstract (pdf)

2014: Dr. Geir Fonnum, Life Technologies AS, Lillestrøm: ‘Fremstilling og bruk av Ugelstadkuler inn mot diagnostikk, gensekvensering og cancer immumoterapi.’. 29.10.14 ifbm Landsmøtet i kjemi. Abstract (pdf)

2018: Dr. Roy Hartvig Larsen, Oncoinvent AS: ‘Radionuclides and cancer treatment: How to succeed.’. 1t.10.18 ifbm Landsmøtet i kjemi. Abstract (pdf).

2022: Industry seminar med tre foredragsholdere: Lise Winther (Yara International), Odd-Arne Lorentsen (Gen2Energy) og Christer Øpstad (Jotun). Temaet var kjemiens og den kjemiske industriens rolle i det grønne skiftet. Referat er publisert i Kjemi 6/2022.

Det ble ikke avholdt «Industry Lecture» i 1978, 1979, 1993, 1999, 2019, 2020, 2021.

Økonomisk støtte til forelesningene er blitt gitt av Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF nå NFR) og av industrien.