Press releases / News

IUPAC announses the 2022 Top Ten Emerging Technologies in Chemistry.

The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) has released the 2022 Top Ten Emerging Technologies in Chemistry.

Brussels News Updates July 2021

EuChemS’ newsletter for policy makers, chemists, entrepreneurs, and citizens who have an interest in chemistry.

CHEMRAWN XXII E-WASTE IN AFRICA

7 - 11 November 2021 in Lagos, Nigeria.

Chemistry in Europe newsletter: new year, new look!

It includes an editorial from Floris Rutjes, EuChemS President, policy and research updates, and various articles from EuChemS Member Societies and Professional Networks.

Krav om autorisasjon av stoffer i Reach

Få virksomheter i Norge har søkt og fått innvilget autorisasjon under kjemikalieregelverket REACH

Ten chemistry innovations that Iupac says could change the world

The International Union of Pure and Applied Chemistry (Iupac) has released a new list of 10 emerging chemistry technologies that could have a huge impact on how we live.

Melanor: 2020 har vist hvor viktig det er at bransjen står samlet

Året som snart nærmer seg slutten har vært et annerledes-år. For noen medlemmer har koronakrisen gitt nye muligheter, som satsning på eller økt produksjon av smittervernutstyr, mens for andre har pandemien ført til tapte inntekter og permitteringer. Melanor har jobbet kontinuerlig med å bede rammebetingelsene, og med hyppige medlemsmøter og nettverks- og ekspertgrupper har vi aldri vært tettere på medlemmene.

Rigaku Introduces New X-ray Diffraction System with Intelligent Workflow Automation

The new XtaLAB Synergy Flow X-ray diffraction system from Rigaku Oxford Diffraction enables unattended data acquisition, enhanced productivity and standardized workflow.

IChemE launches new online Knowledge Hub

The Institution of Chemical Engineers (IChemE) has today formally launched its Knowledge Hub, a virtual library for process engineers to access thousands of resources developed across IChemE.